Falun Dafa Minghui.org

Češka republika: Podizanje svijesti javnosti na dan dočeka Nove Godine o progonu Falun Gonga od strane kineskog režima

(Minghui.org)

Falun Gong praktikanti iz Češke republike su 31. decembra 2016. godine organizovali manifestaciju na Karlovom mostu u Pragu s ciljem podizanja javne svijesti o progonu ove prakse od strane Kineske komunističke partije (KKP). Turisti iz raznih zemalja dolaze u posjetu Pragu, a Karlov most se nalazi na glavnoj turističkoj ruti ka Praškoj tvrđavi i Predsjedničkoj palati.

Praktikanti su postavili plakate i pripremili informativne materijale na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Ovom su prilikom također prikupljali potpise na peticiju kako bi podržali napore praktikanata Falun Gonga da se okonča progon i žetva organa, koja se u organizaciji KKP vrši od živih praktikanata Falun Gonga u Kini.

Falun Gong je javnosti predstavljen 1992. godine i ubrzo se proširio po cijeloj Kini zbog izvanrednih efekata na zdravlje i pozitivnih moralnih načela. Prije početka progona, već je skoro 100 miliona ljudi prakticiralo Falun Gong u Kini. Brzo širenje ove miroljubive prakse privuklo je pažnju komunističkog režima. Jiang Zemin, rukovodilac KKP, ljubomoran na popularnost Falun Gonga i opsjednut željom da sve kontroliše, pokrenuo je progon Falun Gonga 1999. godine i zloupotrijebio svoju moć pokrećući i provodeći progon pod okriljem države.

Tokom ove manifestacije za podizanje javne svijesti, praktikanti iz Češke republike su također zahtijevali izvođenje Jianga pred lice pravde. Jedni su praktikanti demonstrirali vježbe, dok su drugi dijelili informativne materijale. Kineski praktikanti su razgovarali sa kineskim turistima i objašnjavali im činjenice o progonu.

Praktikanti Falun Gonga dijele informativne materijale i objašnjavaju činjenice o progonu koji vrši KKP.

Demonstracija Falun Gong vježbi.

Turiste iz Kine je interesovalo da doznaju istinu o progonu. Oni su slušali praktikante kako objašnjavaju istinu i uzimali su informativne materijale na čitanje.

Mnogi su turisti fotografisali praktikante kako izvode vježbe, a neki su i slikali plakate. Neki su kineski turisti bili vidno potreseni. Četvero se kineskih turista na licu mjesta odreklo članstva u KKP i organizacijama u njenom sastavu. Mnogi su uzeli Falun Gong informativne materijale.

Jedan je turist iz Kine kazao: „Pročitat ćemo ih kada se budemo vrtili u hotel. Hvala vam što ste nam objasnili činjenice o Falun Gongu. U Kini mi nismo znali istinu.“ Dvoje turista iz Malezije je potpisalo peticiju, nakon što su saslušali praktikanta koji im je objasnio činjenice.

Turisti potpisuju peticiju za okončanje žetve organa i progona koji vrši KKP.

Dvoje kineskih studenata iz Finske su slušali praktikanta kako im objašnjava činjenice. Jedan od njih je kazao: „Mi znamo da je Falun Gong dobar. Moga je djeda ubila KKP. Mi mrzimo Partiju i nikada se nismo pridružili njenim organizacijama.

Prije nego je krenuo dalje, jedan od njih je kazao: „Molim vas dajte mi malo više informativnih materijala. Čitat ćemo ih u hotelu.“

Turisti čitaju informativne plakate.