Falun Dafa Minghui.org

Taiwan: Praktikanti Falun Gonga su učestvovali na paradi osnovnih škola u Chiayi

(Minghui.org)

Praktikanti Falun Gonga su bili pozvani da učestvuju u desetoj po redu godišnjoj paradi osnovne škole Meishan 31. marta 2017. godine. Praktikanti su demonstrirali izvođenje vježbi i svirali doboše na paradi održanoj u Meishan, Chiaya na Taiwanu.

Predsjednik osnovne škole Meishan, Ch'iu Wen-feng (drugi s lijeve strane) i predsjednik opštine Liu Hung-wen (u sredini) su napravili grupnu fotografiju sa praktikantima Falun Gonga.

Falun Gong praktikanti tokom parade demonstriraju vježbe.

Dobošari sviraju na paradi.

Podjela informativnih Falun Gong materijala prolaznicima.

Dobošarska Falun Gong grupa je svirala na paradi. Uz izvođenje melodične muzike, praktikanti su također na paradi demonstrirali i vježbe. Njihova je izvedba privukla pažnju gledalaca, trgovaca i ljudi koji su bili u kupovini uzduž puta kojim se parada kretala. Neki su praktikanti distribuirali Minghui Weekly, sedmične novine koje objašnjavaju ljepotu Falun Gonga i razobličavaju brutalnost progona Falun Gong prakse od strane Kineske komunističke partije.

Parada se kretala prometnim ulicama gradske opštine Meishan, a praktikanti su objašnjavali Falun Gong u tom dijelu grada.

Neki su ljudi to komentirali govoreći: „Falun Gong uči ljude da budu dobri, ali ga se ipak progoni. To je neshvatljivo.“

Praktikanti su objašnjavali Falun Gong lokalnim stanovnicima. Oni su ljudima kazali: „Falun Gong se još naziva i Falun Dafa. Javnosti je predstavljen 1992. godine. On uči ljude da slijede načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije i poboljšava moral. On je veoma koristan u liječenju bolesti i održavanju fizičke kondicije. Prije početka progona 1999. godine, blizu 100 miliona ljudi je prakticiralo Falun Gong. I mnogi su visoko pozicionirani članovi KKP prakticirali Falun Gong. Onda je, zbog svoje ljubomore, tadašnji vođa KKP Jiang Zemin počeo progon.“

Falun Gong je uveden na Taiwan 1995. godine. Trenutno nekoliko stotina hiljada ljudi iz svih sfera života na Taiwanu prakticira Falun Gong.

Opštinski načelnik Liu Hung-wen pozira za grupnu fotografiju sa praktikantima Falun Gonga.

Sekretar Lin Chun-mu iz ureda općine Meishan pozira za grupnu fotografiju sa praktikantima Falun Gonga.

Praktikanti Falun Gonga su došli u sjedište opštine, gdje su ih na trgu ispred opštine dočekali opštinski načelnik Liu Hung-wen i sekretar Lin Chun-mu. Oni su hvalili dobrotu Falun Gonga i bili su sretni što mogu učestvovati u grupnom fotografisanju sa praktikantima Falun Gonga. Oni su bili zahvalni praktikantima na njihovom učešću na paradi.

Meishan je gradić ispod Aishana, u kojem se i zimi može vidjeti šljivin behar. Praktikanti se nadaju da će ovdašnji ljudi razumjeti ljepotu Falun Gonga i saznati za progon ove prakse od strane KKP.