Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

New York: Praktikanti informišu javnost o progonu za vijeme zasjedanja Ujedinjenih Nacija

(Minghui.org)

Praktikanti Falun Gonga su došli na trg Dag Hammarskjöld Plaza u jutro 18. septembra 2017. godine u vrijeme zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija pozivajući na zaustavljanje progona u Kini.

72. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija je počelo 12. septembra u sjedištu na Manhattanu sa godišnjom debatom koja je vođena od 19. do 25. septembra. Tema ovogodišnje debate je bila „Fokusiranje na ljude: Težnja ka miru i dostojnom životu svih na održivoj planeti.“

Grupnom meditacijom, transparentima i plakatima praktikanti su tražili od svjetskih lidera da poklone pažnju na 18 godina dugi progon praktikanata u Kini i da pomognu u zaustavljanju ovog okrutnog kršenja ljudskih prava.

Grupne vježbe i transparenti praktikanata Falun Gonga za vrijeme zasjedanja generalne skupštine Ujedinjenih Nacije.

Blagoslov svijetu

Gđa. Yi Rong, predsjednica globalnog servisnog centra za napuštanje Komunističke Partije Kine (KPK) u New Yorku, je kazala da principi koje njeguju praktikanti Falun Gonga,

Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija, ne samo da pomažu miru u Kini i njenoj stabilnosti već da također donose blagoslov cijelome svijetu.

„Zbog zlodjela koje su kineski komunisti počinili protiv praktikanata i generalno protiv ljudi u Kini, mi pomažemo ljudima da napuste režim i da se suprotstave kršenju ljudskih prava kao i državom terorizmu.“ Ona je rekla da se nada da će svjetski lideri postati svjesni činjenice da u Kini vlada totalitarni komunistički režim i dodala: „Njegovo postojanje predstavlja opasnost za kineski narod i rizik veoma velikog nivoa po međunarodnu zajednicu. Osim toga, reći 'Ne' onima koji krše ljudska prava dovešće do sigurnijeg svijeta uključujući i Sjedinjene Države.“

Susret sa predsjedničkom povorkom automobila

Praktikanti su ponovno došli na trg Dag Hammarskjöld Plaza u jutro 19. septembra. Neki su praktikanti držali transparente uzduž obližnjeg glavnog puta. Kasnije toga dana, policajci su se rasporedili na spoju sa 2. avenijom. Na raskršću 2. avenije i 50. ulice policajci ne samo da su dopustili praktikantima da tu ostanu već su im pomogli da se nađu na veoma vidljivom mjestu.

Automobilska povorka predsjednika Trumpa je prošla pored praktikantskih transparenata.

Automobilska povorka predsjednika Trumpa je nedugo nakon toga prošla ispred velikih transparenata na raskršću 2. avenije i 50. ulice. Popodne je počela kiša. Kada je kasnije predsjednička automobilska povorka izašla iz sjedišta UN-a, opet je prošla ispred transparenata i praktikanata koji su stajali na kiši, mirni i odlučni.

Praktikanti su nastavili sa svojim naporima do petka. Od jutra do večeri, praktikanti su biti prisutni na trgu Dag Hammarskjöld Plaza i susjednim ulicama kao i u obližnjem kvartu, i objašnjavali ljudima korist od Falun Gonga i pozivali na zaustavljanje progona u Kini.