Falun Dafa Minghui.org

Finska: Informiranje turista iz Kine o Falun Gongu

(Minghui.org)

Finska, poznata i kao „zemlja hiljadu jezera", postaje sve popularnija turistička destinacija za turiste iz Kine. Praktikanti Falun Gonga su u tome vidjeli priliku za susrete i uklanjanje klevetničke propagande KPK kojoj su godinama bili izloženi u Kini.

Uz postere, transparente, demonstraciju vježbi i prikupljanje potpisa, praktikanti dobrovoljno ulažu svoje vrijeme i prisustvuju na različitim turističkim lokacijama u Helsinkiju, prijestolnici i najvećem gradu u Finskoj. Među ovim se lokacijama nalaze i Seibelijusov park, trgu Senata, crkva Temppeliaukio i Hesperia park.

Grupa kineskih turista čita postere o Falun Gongu na trgu Senata

Turisti čitaju postere na trgu Senata

Zdravlje i dobrobit za duh

Desilo se jednom prilikom da je za vrijeme dok su praktikanti prakticirali meditaciju došla grupa kineskih turista. Turisti su zastali kako bi pročitali transparente, a jedan od njih je počeo ostalima pričati šta je u Kini na televiziji vidio o Falun Gongu.

Praktikantica je prestala meditirati i prišla je grupi kako bi sa njima porazgovarala. Objasnila im je kako prakticiranje Falun Gonga poboljšava zdravlje, a da su načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije povisila prirodu njenoga srca i uma. Turisti su bili impresionirani.
Praktikantica im je objasnila da KPK godinama kleveće Falun Gong izmišljenim pričama. Na kraju su turisti kazali da će se povući članstvo iz KPK i njenih organizacija.

Kineski biznismen iz provincije Guangxi je kazao da će proširiti glas o transparentima koje su izložili praktikanti. „Partija je učinila puno loših stvari. Moja dva starija brata su preminula za vrijeme kulturne revolucije", prisjetio se. Zamolio je praktikanticu da mu pomogne da povuče članstvo iz KPK. Prije nego je krenuo dalje, napravio je fotografije postera i transparenata kako bi ih pokazao prijateljima u domovini.

Grupne vježbe u Sibeliusovom parku su privukle mnogo promatrača

Turistički vodiči pokazuju podršku

Neki praktikanti, prije nego što stignu do grupa turista, prvo sa turističkim vodičima razgovaraju o Faun Gongu. Jedne prilike, dok su praktikanti izvodili vježbe i izlagali transparente, turist je upitao: „Zašto ne dođe policija i ne uhapsi ih [praktikante] ?" Turistički vodič mu je objasnio da je Falun Gong dobro prihvaćen u mnogim zemljama i da se jedino u Kini zabranjuje.

Drugi je turistički vodič kazao: „Doista se divim praktikantima Falun Gonga. Oni dolaze protestovati pred kinesku ambasadu ne vodeći brigu po vremenskim uslovima, bilo ljeto ili zima. Jednoga je dana stalno padala kiš,a a praktikanti su ipak došli rano, čak ranije i od nas. Znam da se u Kini lažno optužuju zbog [njihovog vjerovanja]".
Kada su to čuli, mnogi su turisti prišli praktikantima kako bi više saznali o Falun Gongu.

Turisti u Hesperia parku potpisuju peticiju podrške Falun Gongu

Uklanjanje zabune

Jednog dana je praktikant razgovarao sa pet turista iz Južne Kine. Jedan je kazao kako on vjeruje u hrišćanstvo i da nije potrebno da napušta organizacije u sklopu KPK.
Praktikant mu je objasnio da ako osoba da zakletvu da će posvetiti svoj život Partiji, kako će joj onda religija moći pomoći? On je o tome naknadno razmislio i kasnije je došao da povuče članstvo iz KPK.

Jedan turist iz Kine je rekao da ne voli Falun Gong. Kada su ga upitali zašto ga ne voli, odgovorio je da je njegova supruga praktikantica Falun Gonga i da je bila uhapšena kada je išla protestovati u Peking, što je imalo uticaja na njegov život.

Praktikant ga je upitao je li vido kakve pozitivne promjene na svojoj supruzi nakon što je počela prakticirati. Onda je čovjek zašutio razmišljajući.

Praktikant mu je objasnio: „To je bilo zato što su vlasti bez razloga klevetale Falun Gong, ona je tada digla svoj glas da bi ljudima kazala šta je istina a šta laž, iako je znala da će zbog toga možda imati posljedica".

Zatim je čovjek ipak od praktikanta uzeo informativne materijale i kazao kako će ih pročitati.

"To [Nasilna žetva organa] je apsurd!"

Jedan Kinez je dugo vremena gledao praktikante kako izvode vježbe. On sada živi u Maleziji.
Razgovarao je s praktikantima o progonu u Kini i bio je šokiran kada je čuo za žetvu organa koji se uzimaju od živih praktikanata uz odobrenje države. "To [Nasilna žetva organa] je apsurd! Znao sam da je KPK loša, ali nisam znao da je postala tako loša". Potpisao je peticiju za podršku Falun Gongu i kazao da će svojim prijateljima ispričati šta se dešava u Kini.

Dva turista iz Hong Konga su se zaustavila ispred praktikanata. Kazali su da imaju na raspolaganju samo 15 minuta i izrazili želju da nauče vježbe. Oni su naučili prvi dio seta od četiri vježbe i kazali da će nastaviti učiti kada se vrate u Hong Kong.

Turisti potpisuju peticiju u Kamppai distriktu u centru Helsinkija

Turisti iz drugih zemalja su također bili zainteresovani učiti o Falun Gongu i mnogi su potpisali peticije koje pozivaju na okončanje zločina u Kini. Luisa, turistički vodič, često vodi turiste da čitaju praktikantske postere i govori im o žetvi organa u Kini. „Osjećam da je za njih veoma važno da znaju za sve ovo", kazala je.