Falun Dafa Minghui.org

Od Londona do Lime: Upoznavanje studenata iz Velike Britanije i Perua sa Falun Dafa

(Minghui.org)

Sa početkom novog školskog semestra, studenti iz raznih dijelova svijeta su imali priliku saznati činjenice o Falun Dafa, drevnoj praksi meditacije porijeklom iz Kine. Na Univerzitetu Kingston u Londonu, praktikanti su studente upoznavali sa Dafa za vrijeme manifestacije u kampusu univerziteta 21. i 22. septembra. A sa druge srane globusa, u Limi u Peruu, praktikanti su bili pozvani da predstave praksu na časovima u jednoj gimnaziji.

Univerzitet Kingston u Londonu

Praktikanti su predstavljali Falun Dafa za vrijeme manifestacije za studentsku orijentaciju na Univerzitetu Kingston.

Više je od 100 studentskih organizacija prisustvovalo manifestaciji studentske orijentacije na početku novog semestra na Univerzitetu Kingston. Četiri studenta iz Falun Dafa udruženja su u studentskom kampusu predstavljali Falun Dafa. Oni su objašnjavali Falun Dafa načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, kao i fizičku i duhovnu korist koju su kao praktikanti Falun Dafa iskusili. Mnogi su studenti također izrazili svoje divljenje za rukom rađene lotosove cvjetove koje su im nudili praktikanti.

Jedan je praktikant kazao da je za vrijeme ove manifestacije upoznao nekoliko studenata iz Kine, od kojih su neki bili zavedeni klevetničkom propagandom koju širi komunistička partija.

"Ja sam im kazao činjenice o Falun Dafa i činjenice iz mog vlastitog iskustva. Mnogi su od njih promijenili svoj stav o praksi i slikali nas", kazao je praktikant.

Falun Dafa društvo održava sedmične časove na kojima besplatno podučavaju ovaj sistem meditacije. U dva dana, koliko je trajala ova manifestacija za orijentaciju novih studenata, više se od 200 studenata prijavilo za ove časove.

IE Teresa Gonzalez de Fanning u Limi

Oko 180 studenata sa IE Teresa Gonzalez de Fanning u Limi u Peruu se upoznalo sa Falun Dafa u periodu od 4. do 22. septembra 2017. godine.

Nekolicina Falun Dafa praktikanata je išlo u IE Teresa Gonzalez de Fanning u periodu od 4. do 22. septembra da u učionicama poučava Falun Dafa. Oko 180 studenata je u 9 kurseva naučilo vježbe.

IE Teresa Gonzalez de Fanning je nacionalni ženski koledž smješten u Limi, glavnom gradu Perua. Profesor fizičkog vaspitanja Pablo Cullanco je jednom prilikom vidio praktikante kako meditiraju dok je prolazio kroz obližnji park Campo de Marte. On je sa praktikantima razgovarao o nježnim vježbama i bio impresioniran sa načelima Istinitosti-Dobrodušnost-Tolerancija za koje je saznao preko letka koji je tom prilikom dobio.

Pablo je upitao praktikante mogu li doći u njegovu školu poučavati ove vježbe. Onda je stupio u kontakt sa upravom koledža i dogovorio da praktikanti dođu predstaviti ovaj sistem prakse samopoboljšavanja na njegovim časovima fizičkog vaspitanja.

Privučeni prelijepom muzikom i gracioznim pokretima vježbi, i profesori i studenti iz drugih učionica su bili zainteresovani učiti Falun Dafa. Kako bi odgovorili svim zeinteresovanim, školska je uprava i formalno pozvala praktikante da pokažu vježbe svim 1.500 učenika u koledžu tokom novembra mjeseca 2017. godine.