Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Australska senatorka pozvala gradonačelnika grada Xi'ana u Kini da oslobodi zatvorene Falun Gong praktikantice

(Minghui.org)

Australska senatorka za državu Viktoriju, Janet Rice, je u novembru mjesecu poslala pismo gradonačelniku grada Xi'ana u Kini urgirajući da „odmah i bezuslovno oslobodi Ye Jia i Chunxia Liu,” dvije nezakonito uhapšene Falun Gong praktikantice.

Australska senatorka iz partije Zelenih za državu Viktoriju, Janet Rice

Pismo poslano gradonačelniku Xi'ana

Gosp. Ye Jioa je državljanin Australije, a njegova supruga, gđa Li Liu, bila je uhapšena prošlog septembra i poslana u lokalni centar za ispiranje mozga u Xi'anu u provinciji Shaanxi. Njena sestra, Chunxia Liu, u pritvoru je od 22. marta 2017. godine.

Senatorka Rice u svome pismu kaže: „...Infromisana sam da su one zatvorene samo iz razloga što su koristile svoje pravo na slobodu vjerovanja i govora“.

Dok čekamo njihovo oslobođenje, molim vas da im se osigura redovan i neograničen kontaktisa njihovom porodicom i advokatima.

„Molim vas da osigurate da su pritvorenice, Ye Jia i Chunxia Liu, sigurne od mučenja i drugih oblika zlostavljanja te da se sa njima postupa u skladu sa Minimalnim standardnim pravilima UN za postupanje sa zatvorenicima (pravila Nelson Mandela).“

Ye Jia je oslobođena 21. decembra. Chunxia Liu je saslušana 26. decembra, ali presuda još nije donesena.

Odsjek za spoljne poslove Australije vodi brigu povodom ovog slučaja od kada je gđa Li Liu parlamentu dostavila peticiju s potpisima građana u junu 2017. godine. Odsjek za spoljne poslove Australije je odgovorio gđi Liu i istakao da način na koji kineske vlasti postupaju sa Falun Gong praktikantima krši međunarodne standarde za ljudska prava te da Vlada Australije veoma često Vladi Kine ukazuje na kršenje ljudskih prava u Kini.

Pozadina slučaja:

U martu 2017. godine, Li Liu, njena majka Yuhua Li i sestra Chunxia Liu, uhapšene su kod kuće. Yuhua Li je upućena u lokalni centar za ispiranje mozga, a puštena je u junu mjesecu. Policajci je opet uznemiravaju i nadgledaju od avgusta 2017.

U septembru je Yuhua Li ponovo uhapšena dok je išla u posjetiti Chunxia Liu u pritvorskom centru. Bila je zatvorena u lokalnom zatvoru, gde je stalno kašljala i patila od hipertenzije. Oslobođena je 8. novembra. Chunxia Liu je i dalje zatvorena.

U septembru je Ye Jia, suprug gđe Li Liu, uhapšen i upućen u centar za ispiranje mozga. Oslobođen je 21. decembra.