Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Georgija, SAD: Rezolucija Doma koja se suprotstavlja žetvi organa u Kini, jednoglasno usvojena

(Minghui.org)

Georgija, SAD: Rezolucija Doma koja se suprotstavlja žetvi organa u Kini, jednoglasno
usvojena

Napisao Falun Gong praktikant iz Georgie, SAD

Država Georgia u sastavu SAD, je jednoglasno, 19. marta 2018. godine, usvojila Rezoluciju Doma 944. kojom izražava svoju zabrinutost zbog prisilne žetve organa u Kini. Rezolucija takođe poziva Kinu da zaustavi ove aktivnosti kojoj su meta praktikanti Falun Gonga kao i drugi zatvorenici savjesti.

Predstavnički Dom države Georgie je, 19. marta 2018. godine, usvojio Rezoluciju 944. da bi se usprotivio prinudnoj žetvi organa u Kini.

Nijedan glas protiv

Rezoluciju je sponzorisalo 19 predstavnika, uključujući Dewayne Hill [R-GA3], Bill McGowan [D-GA138], Wendell Willard [R-GA51] i Brooks Coleman [R-GA97]. Sa 156 glasova ZA i nijednim PROTIV, ova je nestranačka rezolucija usvojena 19. marta 2018. godine.

Prije glasanja je govorio Dewayne Hill [R-GA3], koji je predstavio rezoluciju.

Kao jedan od sponzora koji je predstavio rezoluciju, zastupnik Dewayne Hill je naglasio da će ovaj zakon pomoći da više ljudi obrati pažnju na zločin žetve organa koji se čine nad praktikantima Falun Gonga i drugim zatvorenicima savjesti. Zakon također služi kao opomena građanima Georgie, koji možda razmišljaju o odlasku u Kinu na transplantaciju, da bi tako mogli biti saučesnici u ubistvu.

Zastupnik Jeff Jones rekao je da on stopostotno podržava rezoluciju. On i drugi zastupnici su izrazili nadu da će ova gnusna praksa prisilne žetve organa uskoro biti okončana.

Sjednica Komiteta za međudržavnu saradnju

Šest je praktikanata, 12. februara 2018. godine, govorilo na sjednici Komiteta za međudržavnu saradnju.

Predstavnički Dom Georgije u svome sklopu ima i Komitet za međudržavnu saradnju sastavljen od jedanaest članova, koji je 12. februara održao raspravu o ovoj rezoluciji. Pet je od šest praktikanata Falun Gonga, koji su govorili na sjednici, opisalo kako su bili mučeni i kako su im protiv njihove volje uzimali uzorke krvi dok su bili u zatočeništvu. Ova su lična iskustva dirnula mnoge članove Komiteta pa su izjavili da će u potpunosti podržati rezoluciju.

Demokratski zastupnik Dewey McClain je rekao da je bio duboko dirnut onim što je čuo i da je progon praktikanata Falun Gonga u Kini, uključujući prisilnu žetvu organa, zločin i da je apsolutno neprihvatljiv.

Predsjedavajući Odbora, Matt Dollar, je istakao da su nezavisne istrage pružile uvjerljive dokaze o masovnoj i sistematičnoj prisilnoj žetvi organa koju je organizovala Komunistička partija Kine. Rekao je da je vrijeme čekanja za bubreg u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Njemačkoj ili Australiji obično tri do četiri godine, ali u Kini bubreg ponekad može biti dostupan samo za nedjelju dana.

Ispod slijedi puni tekst rezolucije.

REZOLUCIJA

Izražavajući zabrinutost u pogledu žetve organa u Narodnoj Republici Kini; i u druge svrhe.

POŠTO, i dalje postoje stalni i vjerodostojni izvještaji o sistematičnoj žetvi organa uzimanih od zatvorenika savjesti i pripadnika vjerskih i etničkih manjinskih grupa u Narodnoj Republici Kini bez njihove saglasnosti, što rezultira masovnim ubijanjem Uyghura, Tibetanaca, kućnih hrišćana i praktikanata Falun Gonga kako bi se dobili organe za transplantaciju; i

POŠTO, kineski sistem transplantacije organa nije u skladu sa vodećim smjernicama i principima Svjetske zdravstvene organizacije o mogućnosti praćenja i transparentnosti nabavke organa, a kineske vlasti se odupiru nezavisnom nadzoru njihovog sistema; i

POŠTO, novi istraživački izvještaji zaključuju da se Komunistička partija Kine angažovala u masovnim ubistvima nevinih ljudi kako bi dobili organe za transplantaciju, a zvanična cifra od 10.000 transplantacija svake godine u Kini je višestruko nadmašena; i

POŠTO, je u julu mjesecu 1999. godine, Komunistička partija Kine pokrenula intenzivan progon popularne duhovne prakse Falun Gonga, koja je koncentrisana na vrijednosti Istinitosti, Dobrodušnost i Tolerancije, na nacionalnom nivou, i da je bespravno pritvoreno stotine hiljada praktikanata u kineskim logorima za prevaspitavanje kroz rad, pritvorske centre i zatvore u kojima se vrši njihovo mučenje, zlostavljanje i neopravdani medicinski pregledi i testovi krvi; i

POŠTO, su Komitet Ujedinjenih nacija za borbu protiv mučenja i Specijalni izvjestilac za mučenje izrazili svoju zabrinutost zbog optužbi za žetvu organa uzimanih od Falun Gong zatvorenika i da su pozvali vladu Kine da poveća odgovornost i transparentnost njihovog sistema transplantacije organa i da se kažnjavaju odgovorni za zloupotrebe; i

POŠTO JE TO TAKO, ovim se poziva kineska vlada da odmah okonča žetvu organa od svih zatvorenika, a naročito od Falun Gong zatvorenika savjesti i pripadnika vjerskih i etničkih manjinskih grupa, jer je ova praksa odvratno i neprihvatljivo kršenje osnovnih prava na život; i

POŠTO JE TO TAKO, turizam u svrhu transplantacije organa u Kinu ne bi trebao biti štićen ljekarskom tajnom, već ga se treba otvoreno pratiti i nijedna nacija ne bi trebala dozvoliti svojim građanima da odlaze u Kinu na transplantaciju dok Kina ne dozvoli punu istragu o žetvi organa od pređašnjih i sadašnjih zatvorenika savjesti; i

POŠTO JE TO TAKO, medicinska se zajednica u državi Georgiji potiče na educiranje naših građana o rizicima putovanja u Kinu u svrhu transplantacije organa kako bi ih spriječila da nesvjesno učestvuju u ubistvima u obliku nasilne žetve organa od zatvorenika savjesti.

SADA, POŠTO JE TO TAKO, PREDSTAVNIČKI DOM OLUČUJE da članovi ovog tijela hitno traže od Narodne Republike Kine da okonča neetičku praksu prisilne žetve organa od zatvorenika, a posebno od Falun Gonga i drugih zatvorenika savjesti.

POŠTO JE TO TAKO, DALJE SE NALAŽE da je službenik Zastupničkog doma ovlašten i zadužen da obezbjedi odgovarajuće kopije ove rezolucije za distribuciju javnosti i štampi.