Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Senat države Georgije donio rezoluciju kojom se osuđuju zločini žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Senat države Georgije je 27. marta 2018. usvojio rezoluciju Senata 629.

SR 629 poziva Kinu da odmah zaustavi prisilnu žetvu organa od zatvorenika, a posebno od Falun Gong zatvorenika prigovora savjesti i pripadnika drugih vjerskih i etničkih manjinskih skupina.

SR 629 je usvojena sedam dana nakon što je Zastupnički dom Georgije donio sličnu Rezoluciju Doma 944 kojom je izražena zabrinutost zbog nasilne žetve organa u Kini.

SR 629 je zajednički sponzorisalo 6 senatora, uključujući Jeffa Mullisa (R-GA53), predsjedavajućeg Odbora za upravu senata države Georgije i Harolda Jonesa (D-GA22).
Odluka je jednoglasno donijeta na Odboru za upravu 14. februara i u Senatu 27. marta.

George State Capitol

Senator Jeff Mullis, predsjednik Odbora za upravu državnog senata Georgije, na raspravi o nasilnoj žetvi živih organa u Kine 14. februara 2018. godine

Na sjednici je senator Jeff Mullis rekao da ubistva i prisilna žetva organa od praktikanata Falun Gong u Kini moraju biti osuđeni. Kršenje slobode vjerovanja i ubijanje mora biti zaustavljeno. Rezolucija pruža jasnu poruku Komunističkoj partiji Kine (KPK) da progon i ubistva Falun Gong praktikanta moraju biti zaustavljena.

Senatorica Renee Unterman (R-GA45), predsjednica Odbora za zdravstvo i ljudske resurse, je rekla senatoru Mullisu da je nekada radila u odjelu za transplantaciju bubrega u bolnici i zna koliko željno pacijenti čekaju na organe. Govorila je o genocidu koji se dešava u Kini i kako on utiče na sve nas te se zahvalila senatoru Mullisu na njegovom sponzorisanju rezolucije.

Rezolucija SR 629

Slijedi potpuni tekst rezolucije:

Preporučujemo da se preduzmu određene mjere u vezi s djelovanjem Narodne Republike Kine protiv praktikanata Falun Gonga i drugih manjinskih grupa; kao i za druge namjene.

BUDUĆI da su,opsežni i vjerodostojni izvještaji otkrili masovno ubijanje zatvorenika savjesti u Narodnoj Republici Kini, prvenstveno praktikanata Falun Gonga, prakse zasnovane na duhovnom usavršavanju, ali i drugih vjerskih i etničkih manjinskih grupa, kako bi se od njih uzeli organi za transplantacije; i

BUDUĆI da sistem transplantacije organa u Kini nije u skladu s Vodećim načelima Svjetske zdravstvene organizacije o mogućnosti praćenja (porijekla) i transparentnosti te putevima nabavke organa, a da se vlada Narodne Republike Kine odupire neovisnom nadzoru sistema; i

BUDUĆI da tradicionalni kineski običaji zahtijevaju da tijela (preminulih) ostanu nedirnuta nakon smrti. Uz rijetke dobrovoljne donacije organa, međutim, Kineska je industrija transplantacije značajno porasla od 2000. godine; i

BUDUĆI da izvještaji o stanju ljudskih prava uz Kini za 2011. godinu tvrde da: „Strani i domaći mediji i grupe zaštitnika nastavljaju izvještavati o slučajevima žetve organa, osobito od praktikanata Falun Gonga i pripadnika Ujgurske manjinske zajednice"; i

BUDUĆI d, novi istraživački izvještaj, objavljen u junu 2016. godine, koji su izvršili advokat David Matas, bivši kanadski državni sekretar za Azijsko-Pacifičku oblast David Kilgour, i novinar Ethan Gutmann procjenjuju da Kina godišnje izvodi 60.000 do 100.000 transplantacija, nasuprot 10.000 transplantacija, koliko kineska vlast tvrde da se izvede, i što predstavlja državni sistem „razmjera industrije", kontrolisan državnom politikom i zasnovan i na vojnom i civilnom sistemom brige o zdravlju."; i

BUDUĆI da kineski sistem registracije transplantacije jetre ukazuje da je u više od 25 posto slučajeva izvršena hitna transplantacija, za koju je organ pronađen u roku od nekoliko dana ili čak sati. Vrijeme na čekanja za transplantaciju jetre koja nije hitna obično se navodi u sedmicama. Većina pacijenata u drugim zemljama mora na transplantaciju čekati godinama; i

BUDUĆI da kineska vlada tvrdi da 90 posto kineskih organa za transplantaciju dolazi od pogubljenih zatvorenika. Međutim, broj izvršenja smrtne kazne se, od 2002. godine, smanjuje za 10 procenata godišnje i daleko je manji od broja transplantacija koje se izvedu. Vlasti nikada nisu priznale da su zatvorenici prigovora savjesti izvor organa za transplantaciju; i

BUDUĆI da je Falun Gong duhovna praksa koja uključuje meditaciju "qigong" vježbe i da je fokusirana na vrijednosti Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije, postala izuzetno popularna u Kini devedesetih godina prošlog stoljeća, i da višestruki izvori procjenjuju broj praktikanata na više od 70 miliona; i

BUDUĆI da je u julu 1999. godine, Kineska Komunistička partija pokrenula intenzivan progon u cijeloj državi, koji uključuje fizičko i mentalno mučenje, osmišljeno kako bi se iskorijenila duhovna praksa Falun Gonga, što odražava dugotrajnu netrpeljivost ove partije prema velikim nezavisnim društvenim građanskim grupama; i

BUDUĆI da su od 1999. godine stotine hiljada praktikanata Falun Gong zatvarane bez pravne osnove u kineskim logorima za preodgoj kroz rad, pritvorskim centrima i zatvorima, gdje je mučenje, zlostavljanje i neprihvatljivi rutinski medicinski testovi i testovi krvi praktikanata Falun Gonga predstavljalo rutinu; i

BUDUĆI da je Freedom House izvijestio 2015. godine da Falun Gong praktikanti čine najveći dio zatvorenika prigovora savjesti u Kini i da su suočeni s povišenim rizikom od smrti ili ubijanja u pritvoru; i

BUDUĆI da su Komitet Ujedinjenih Naroda protiv mučenja i Specijalni izvjestitelj za mučenje izrazili svoju zabrinutost zbog optužbi o žetvi organa od zatvorenika Falun Gonga i da su pozvali Vladu Narodne Republike Kine na povećanje odgovornosti i transparentnosti sistema transplantacije organa i kažnjavanje odgovornih za mučenje; i

BUDUĆI da je u julu 2016. godine Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država jednoglasno donio Rezoluciju Doma 343. osuđujući sistematsku, žetvu organa koju odobrava država od Falun Gong i drugih zatvorenika prigovora savjesti; i

BUDUĆI da je ubijanje vjerskih ili političkih zatvorenika u svrhu prodaje njihovih organa za transplantaciju grubo i nepodnošljivo kršenje temeljnog prava na život; i

BUDUĆI da transplantacijski turizam u Kini ne bi trebao biti zaštićen klauzulom ljekarske tajne već bi trebao biti otvoren za nadzor nijedna država ne bi smjela dopustiti svojim građanima da odlaze u Kinu na transplantaciju organa sve dok Kina ne dopusti potpunu istragu o oduzimanju organa od zatvorenika prigovora savjesti, kako prošlosti tako i sadašnjosti.

SENAT SADA ODLUČUJE da članovi ovoga tijela preporučuju kako slijedi:

(1) Zvaničnici ove države i Sjedinjenih Država Amerike pozivaju vlasti Narodne Republike Kine da odmah ukine praksu žetve organa od svih zatvorenika i zatvorenika prigovora savjesti, a izričito iz Falun Gong zatvorenika savjesti i članova drugih vjerskih i etničkih manjinskih grupa;

(2) Da predstavnici ove države i Sjedinjenih Američkih Država pozivaju vlasti Narodne Republike Kine da odmah okončaju, 17 godina dugi progon Falun Gonga, i oslobode sve praktikante Falun Gonga i druge zatvorenike savjesti;

(3) Da predstavnici ove države i Sjedinjenih Američkih Država pozivaju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da poduzmu potpunu i transparentnu istragu od strane američkog State Departmenta o praksi transplantacije organa u Narodnoj Republici Kini i pozivaju na sudsko gonjenje onih osoba za koje se utvrdi da su se bavili takvim neetičkim postupcima;

(4) Potrebno je preduzeti mjere za pokretanje registra stanovnika Georgije koji putuju u inozemstvo na transplantaciju organa; i

(5) Treba poduzeti mjere kojima se zabranjuje ulazak onima koji su sudjelovali u ilegalnom uzimanju ljudskih tkiva i organa te da se traži sudsko gonjenje takvih pojedinaca ako se nađu na tlu ove države.

ODLUČUJE se nadalje da je sekretar Senata ovlašten da napravi odgovarajuće kopije ove rezolucije prikladne za dostavu predsjedniku i potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, predsjedniku i sekretaru Senata Sjedinjenih Američkih Država, glasnogovorniku i službeniku Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država, predsjedniku Odbora Senata za vanjske poslove, predsjedniku Doma Odbora za vanjske odnose i delegaciji Georgije u Kongresu.