Falun Dafa Minghui.org

Predstavljanje Falun Gonga na Festivalu peruanske umjetnosti

(Minghui.org)

Praktikanti Falun Gonga su, 25. marta 2018. godine, učestvovali na paradi u povodu otvaranja „Magdalenarte“ (Magdalena Art Festival) održanog u organizaciji vlade Magdalene Del Mar u Limi, glavnom gradu Perua.

Praktikanti Falun Gonga su na paradi predstavili tradicionalnu kinesku dobošarsku grupu i izveli demonstraciju vježbi tokom festivala.

Od rondoa Nezavisnosti (Independencia Ovalo), sa kojeg je počela parada, do trga „La Plaza Tupac Amaru“, gledaoci su toplo pozdravljali nastup praktikanata. Mnogi su uzeli Falun Gong informativne materijale i zatražili detaljnije informacije o ovoj praksi samopoboljšavanja.

Falun Gong praktikanti nastupaju na paradi.

Djevojka uzima Falun Gong letak od praktikanta (u žutoj majici).

Praktikanti su nakon parade na pozornici na trgu „La Plaza Tupac Amaru“ predstavili dobošarsku grupu i demonstraciju vježbi.

Jose Manuel Echegaray, direktor kancelarije za kulturu u Magdaleni Del Mar, je rekao da je bio veoma uzbuđen što je vidio nastup praktikanata.

"Pet vježbi su bile impresivne", rekao je, "a također su to bili i dobošari." Jose je snimao fotografije praktikanata.

Javier Olazabal Raya, zamjenik gradonačelnika Magdalene Del Mar, zahvalio se praktikantima na njihovom doprinosu događaju.

Javier Olazabal Raya je rekao da su vodeći principi Falun Gonga, Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija, ono što svijetu treba. Pozvao je praktikante da nastupaju na naredna četiri društvena događaja u organizacije gradske vlade.

Nakon parade, praktikanti su na lokalnom turističkom mjestu održali grupne vježbe i upoznali javnost sa Falun Gongom.