Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

[Proslava Svjetskog Falun Dafa dana] Gvaš: Mladi Falun Gong praktikant

(Minghui.org)

Ovaj rad se zasniva na slici mladog belgijskog praktikanta koji meditira u Minghui seriji “Asimilacija Dafe” (14. oktobar 2001).