Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Odabrani citati iz Zuo komentara: Istorijski temelj za razumijevanje Falun Dafa (drugi od četiri nastavka)

(Minghui.org)

Zuo komentari, ili Zuo Zhuan, je drevna kineska pričana istorija iz hronike Proljetni i Jesenji anali. Legenda kazuje da ih je sastavio Zuo Quiming, zvanični istoričar države Lu, koja se nalazila na području današnje provincije Shandong. Oni pokrivaju period od 722. do 468. godine pne. i odnose se uglavnom na političke, ekonomske, kulturne, diplomatske i vojne poslove iz toga perioda.

U Zuo komentarima su također dokumentirana i nebeska načela, božanska nadahnuća, kosmička predskazanja kao i komentari različitih aspekata društvenog života, koje je autor smatrao dovoljno važnim da se zapišu kao opomena.

Mnoge kineske izreke i idiomi iz Zuo komentara promovišu tradicionalnu kulturu i moralne vrijednosti, koje su poslužile za izgradnju temelja na osnovu kojeg današnji ljudi razumiju Falun Dafa.

Izbor koji slijedi, a koji donosimo u četiri nastavka, su komentari kineskih klasika.

12. Kažnjavati ono što je zlo, a ohrabrivati ono što je dobro. ("XIV godina, knjiga vojvode Chenga", Zuo komentari)

13. Sreća i tuga nemaju kapiju kroz koju moraju uči; svaki čovjek poziva jednu ili drugu iz svoga vlastitog srca. ("XXIII godina, knjiga vojvode Xiang", Zuo komentari)

14. Ljubaznost se ne bi trebala izgubiti, a zlo se ne bi trebalo nastavljati. ("VI godina, knjiga vojvode Yin", Zuo komentari)

15. Olakšavanje vrline treba imati prednost, dok za uklanjanje pokvarenosti ni jedan kamen ne bi smio ostati ne prevrnut. ("I godina, knjiga vojvode Ai", Zuo komentari)

16. Uzvišeni čovjek želi biti siguran šta je zaista važno i šta je stvar od dugoročne važnosti, dok nasuprot, loš čovjek se samo zanima za ono što je nevažno i ima trenutan značaj ("XXXI godina, knjiga vojvode Xiang", Zuo komentari)

17. Onaj koji ne zaboravlja svoje dužnosti i onda kada je suočen sa vlastitom nesrećom pokazuje vjernost. ("XXIV godina, knjiga vojvode Zhao", Zuo komentari)

18. Biti štedljiv je zajednička karakteristika kreposti, a razmetljivost je najveća od svih mana. ("VIII godina, knjiga vojvode Zhang", Zuo komentari)

19. Odbacivanje vrline i slavljenje lukavosti je najveći uzrok nesreća. ("XXIV godina, knjiga vojvode Xi", Zuo komentari)

20. Traganje za lakim užitcima je otrov i ne treba mu težiti. ("I godina, knjiga vojvode Min", Zuo komentari)

21. Dobra je vjera temelj države i ono od čega ljudi napreduju. ("XXV godina, knjiga vojvode Xi", Zuo komentari)