Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

[Proslava Svjetskog Falun Dafa dana] Rezbarenje papira: sjedeća meditacija i zmajev ples

(Minghui.org)

Praktikanti izvode sjedeću meditaciju ispred lotosovog cvijeća. Kineske riječi iznad njih su: "Svijetu je potrebna Istinitost-Suosjećanje-Tolerancija."

Praktikanti zajedno šalju ispravne misli. Kineske riječi iznad njih su: "Falun Dafa je dobar."

Praktikanti izvode zmajev ples. Kineske riječi su: "Falun Dafa je dobar."