Falun Dafa Minghui.org

Njemačka osudila 20 godina progona Falun Gonga u Kini

(Minghui.org)

Već je prošlo 20 godina od početka progona praktikanata Falun Gonga u Kini. Falun Gong je praksa poboljšavanja uma i tijela koja je javnosti predstavljena1992. godine, a tokom progona u Kini praktikanti trpe neopisiva mučenja. Njemačka je podigla svoj glas podrške Falun Gongu.

Dr. Baerbel Kofler, federalna komesarka za politiku ljudskih prava i humanitarnu pomoć, objavila je saopštenje za javnost na web stranici za vanjske poslove Njemačke. U saopštenju osuđuje Peking zbog progona Falun Gonga.

Snimak web stranice Njemačkog federalnog ureda za vanjske poslove: Dr. Baerbel Kofler, federalna komesarka za politiku ljudskih prava i humanitarnu pomoć, objavila novo saopštenje za javnost u kojem osuđuje Peking zbog progona Falun Gonga.

U saopštenju stoji sljedeće: „Tokom proteklih 20 godina kineski komunistički režim je loše postupao sa praktikantima duhovne kultivacijske prakse Falun Gong. Praktikanti Falun Gonga su progonjeni i pritvarani bez ispravnih pravnih procedura. Mnogi izvještaji su pokazali da praktikante muče i mnogi su preminuli u pritvoru. Na 20. godišnjicu progona duboko sam zabrinuta jer se praktikanti u Kini još uvijek nalaze u opasnosti."

Kofler zahtijeva od Pekinga da „slijedi međunarodne smjernice i kineske zakone za zaštitu ljudskih prava, uključujući prava Falun Gong praktikanata."

Ona traži od Pekinga da odgovori na „ozbiljne optužbe o dugogodišnjoj sistematskoj žetvi organa od zatvorenih praktikanata Falun Gonga" i „odmah poveća transparentnost porijekla organa korištenih za transplantaciju, kao i da omogući slobodan ulazak nezavisnim posmatračima u kineske ustanove za pritvor.”