Falun Dafa Minghui.org

Američki senator poziva kineski komunistički režim da zaustavi progon Falun Gonga

(Minghui.org)

Američki senator, gosp. Patrick Leahy iz Vermonta, 12. septembra je izdao saopštenje u kojem poziva kinesku vladu da prekine progon Falun Gonga. Njegovo je saopštenje ušlo u zapisnik kongresa.

Senator iz Vermonta, gosp. Leahy, pozvao je kinesku vladu da okonča progon Falun Gonga.

Senator Leahy je u svojoj izjavi rekao da Falun Gong predstavlja tradicionalni oblik vjerovanja u Kini. Sljedbenici Falun Gonga prakticiraju meditaciju i koriste Istinitost, Dobrodušnost, Toleranciju kao vodeće principe.

Senator je napisao: „Praktikanti Falun Gonga su nedavno obilježili 20. godišnjicu početka brutalne kampanje u Kini protiv njihove zajednice. Stotine praktikanata Falun Gonga su 20. jula 1999. godine usred noći uhapšene u svojim domovima. Tokom sedmice koja je uslijedila privedeno je približno 50.000 praktikanata Falun Gonga. Tokom godina koje su uslijedile od tog početnog napada, kineska je vlada nemilosrdno nastavila suzbijati Falun Gong."

Leahy je skrenuo pažnju na svu brutalnost ovoga progona: „Praktikanti Falun Gonga su hapšeni, internirani u kampove za preodgoj, premlaćivani, lišavani sna, izgladnjivani, seksualno napadani, podvrgavani elektro šokovima, hranjeni nasilnim putem, okivani a udovi im polako slamani, sve dok se ne bi odrekli svog vjerovanja i prakse. U žetvi organa im odstranjuju tjelesne organe bez njihovog pristanka. Njih ubijaju.“

„Vjerovatno nikada nećemo znati koliko je nedužnih ljudi završilo kao žrtve ovih zvjerstava, jer kineska vlada negira vanjskom svijetu da se to dešava, dok u isto vrijeme to opravdava svojim građanima."

Senator je pozvao Kinu da privede kraju ovaj progon. „Kineska vlada treba odmah prekinuti svoje svojevoljno zatvaranje i brutalno postupanje sa praktikantima Falun Gonga i drugim vjerskim i etničkih manjinama.“

„Iz centara za preodgoj bi trebali osloboditi političke zatvorenike, dekriminalizirati vjerske i duhovne prakse te omogućiti međunarodnim grupama za ljudska prava i novinarima da razgovaraju s preživjelima. Trebali bi se obvezati na okončanje upotreba mučenja, žetve organa od zatvorenika i propagande protiv manjina."

Senator je pohvalio Falun Gong praktikante iz Vermonta zbog podizanja svijesti o progonu u Kini. Rekao je: „Stanje ovih ljudi u Kini, strahote mučenja i ubistava počinjena od strane vlasti, odvijaju se jako daleko od Washingtona i jako daleko od moje države Vermont. No ipak, ljudi iz Vermonta su putovali u Washington da bi se sastali sa mnom i mojim osobljem, i da bi pozvali Kongres da preduzme akciju u ime Falun Gonga.“

„Stanovnici Vermonta su uporni ljudi koji s pravom odbijaju da nam dopuste da zaboravimo Falun Gong i ostale žrtve kineske represije. Suviše je jednostavno zanemariti zločine protiv čovječnosti s druge strane svijeta, kada su te žrtve ljudi koje nikad nećemo sresti. Ali stanovnici Vermonta zahtijevaju da obratimo pažnju. Falun Gong zaslužuje da ga imamo na umu i zaslužuje kolektivnu akciju međunarodne zajednice."

Senator Leahy je član Demokratske stranke i senator Sjedinjenih Američkih Država iz države Vermont. On je na funkciji već 44 godine, a prethodno je bio predsjednik Senatskog Odbora za pravosuđe, kao i Pro Tempore predsjednik američkog Senata.