Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Onima koji progone Falun Gong biti će uskraćen ulazak na Tajvan

(Minghui.org)

Zakonodavni Yuan, Republike Kine (Tajvan) Odbor za vanjsku i nacionalnu odbranu je, 2. oktobra 2019. godine, pozvao vladine institucije, uključujući i Nacionalno Vijeće za sigurnost i Nacionalnu agenciju za imigraciju da izvijeste i odgovore na pitanja o „Nacrtu izmjena i dopuna pojedinih odredbi Zakona o nacionalnom obavještajnom radu“.

Na upit koji je postavio Yuan Wang Ting-yua, član tajvanskog zakonodavnog yuana, odjel imigracijske agencije, je odgovorio da će onima koji su bili uključeni u progon Falun Gonga ili prekršili zakon sada biti uskraćen ulazak u Tajvan.

Član Tajvanskog zakonodavnog Yuana, Wang Ting-yu (lijevo)

Ge Guangwei, šef odjeljenja za ulazak i izlazak Nacionalne agencije za imigraciju, je rekao: „Kineskim zvaničnicima neće biti dozvoljen ulazak u Tajvan ako su bili uključeni u progon Falun Gonga ili su prekršili tajvanski zakon.

Član Tajvanskog zakonodavnog Yuana: Vladina deklaracija je važna najava

Tokom intervjua, Wang Ting-yu je rekao da je imigracijska agencija jasno stavila do znanja da će službenicima Komunističke partije Kine ili posjetiocima iz Kine koji, zbog studija ili turizma žele ući u Tajvan, ukoliko su prekršili tajvanski zakon - na primjer, ako su bili upleteni u progon Falun Gonga, ili su napadali demokratski poredak na Tajvanu ili su remetili tajvansko društvo - imigraciona agencija često uskratiti ulazak nakon što objedini provjere.

Wang je naglasio da je riječ o vrlo važnoj najavi, i da je prethodno nije spominjalo nijedno vladino odjeljenje na Tajvanu. On je rekao da vlada Tajvana pozdravlja svakoga ko iz bilo kojeg mjesta u svijetu dođe u posjetu Tajvanu, ali da neće dozvoliti da komunistički režim koristi demokratski sistem u Tajvanu za progon onih koji su u Kini već progonjeni. Wang je pojasnio: „Tajvan predstavlja veoma važna demokratsku Azijsku zemlju. Trebali bismo podržati našu odgovornost za zaštitu ljudi, očuvanje demokratije i slobode."

Izjava magistra prava iz matice Kine: Zakonodavstvo je bilo vrlo pravovremeno

Prema Lai Jianpingu, koji je magistrirao međunarodno pravo na Kineskom univerzitetu za političku nauku i pravo, stav koji je dao tajvanski Ured za imigraciju je došao u pravo vrijeme.

Rekao je: „Svako mora poštovati osnovna ljudska prava i slobode drugih ljudi, uključujući i vjersku slobodu. Ako tajvanska vlada, nekome ko progoni sljedbenike neke religije, zabrani ulazak preko njene granice, mislim da to spada u njeno suvereno pravo i da je u skladu s trenutnim tendencijama svjetskih vlada. Stoga mislim da je ovo učinjeno u pravo vrijeme od strane izvanrednog zakonodavca."

Tajvan: praktikanti Falun Gonga su dostavili spisak progonitelja Vijeću za poslove s maticom Kinom

Theresa Chu, portparol Falun Gong pravnog tima za ljudska prava, je 4. oktobra izjavila: „Podržavamo odluku tajvanske vlade da, onima koji imaju dosije o progonu praktikanata Falun Gonga u Kini, zabrani ulazak u zemlju. Ona je rekla da je, 4. juna ove godine, predala spisak sa više od 100.000 imena progonitelja Falun Gonga, koje je prikupila Svjetska organizacija za istragu progona Falun Gonga (WOIPFG) Savjetu za poslove s maticom Kinom. Ona se nada da će tajvanska vlada svim osobama sa spiska, uključujući i kršitelje ljudskih prava, zabraniti ulazak u zemlju. Oni u demokratskom sistemu Tajvana nisu dobrodošli.

Sjedinjene Američke Države: Falun Gong praktikanti dostavili spisak progonitelja američkoj vladi

Dvadesetogodišnji progon praktikanata Falun Gonga od strane komunističkog režima u Kini je privukao i međunarodnu pažnju. Mnoge su države širom svijeta pokrenule aktivnosti kako bi suzbile takva kršenja ljudskih prava u Kini. Američki je zvaničnik rekao praktikantima u Americi da vladi mogu dostaviti listu progonitelja. Vlada će pooštriti uslove za odobravanje vize, a može i uskratiti vize kršiteljima ljudskih prava i onima koji progone vjerska uvjerenja. Ovo se odnosi kako na imigracijske vize, tako i na neimigracijske vize, poput turističkih, ili viza u svrhu posjete rođacima i poslovnim partnerima. Vlasnicima viza, uključujući one kojima je već odobren stalni boravak (zeleni karton), može se naknadno uskratiti ulazak.

Na nedavno dostavljenom popisu imena su uključeni i lideri iz Odjeljenja za propagandu, Odbora za politička i pravna pitanja (PLAC) i Biroa 610, kao i ljekari koji su umiješani u prinudnu žetvu organa, sudije i službenici iz zatvora i logora za prisilni rad. Njihova umiješanost podrazumijeva izdavanje smjernica, davanje uputstava i izvršavanje naloga.