Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti iz Kanade sa poštovanjem žele učitelju Li Hongzhiju sretnu Novu godinu (18 čestitki)

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz Winnipega, Toronta, Ottawe, Edmontona, Halifaxa, Calgarija, Hawkwooda, ostrva Prince Edward, Victoria i Fort Mcmurray u Kanadi, žele Učitelju sretnu Novu godinu!

Čestitke Učitelju od praktikanata iz grupe za učenje Fa u Winnipegu

Čestitka Učitelju od porodice praktikanata iz Toronta

Čestitka Učitelju od praktikanata u Ottawi

Čestitka Učitelju od praktikanata iz Edmontona

Čestitka Učitelju od praktikanata iz Halifaxa

Čestitka Učitelju od praktikanata iz Kanade

Čestitka Učitelju od praktikanata iz Calgarija

Čestitka Učitelju od praktikanata iz Hawkwooda, Calgary

Čestitka Učitelju od praktikanata sa ostrva Prince Edward

Čestitka Učitelju od mladih praktikanata iz Toronta

Čestitka Učitelju od praktikanata iz Victorije

Čestitke su primljene i od:

Dva praktikanta iz Winnipega
Praktikanata na ostrvu princa Edwarda
Porodice praktikanata u Torontu
Praktikanta i njegove porodice u Torontu
Praktikanata u Fort Mcmurrayu