Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Akvarel: Slanje ispravnih misli za eliminiranje smetnji

(Minghui.org)

Veličina: 21 x 29,7 cm

Slika prikazuje Falun Gong praktikanta koji šalje ispravne misli kako bi eliminirao smetnje od negativnih faktora u drugim dimenzijama.