Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Slika: Brisanje oznake Komunističke partije

(Minghui.org)

Veličina: 33 x 48 cm

Napomena: Božansko biće uklanja znak KPK (Komunističke partije Kine) s čela osobe nakon što je ona napustila KPK i njene pridružene organizacije. Okružujuća poplava simbolizira buduću katastrofu. Katastrofa je također razriješena nakon uklanjanja oznake KPK.