Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Novi zakon Doma američkog kongresa označava Komunističku partiju Kine nadnacionalnom kriminalnom organizacijom

(Minghui.org)

Scott Perry, član Kongresa, je 1. listopada 2020. godine predstavio zakon H.R.8491 koji Komunističku partije Kine (KPK) označava nadnacionalnom kriminalnom skupinom.

Prikaz zakona sa kongresne web stranice

Scott Perry (R) na predstavljanju zakona tijekom prosvjeda protiv tiranije KPK, održanog 1. listopada 2020. godine ispred zgrade Senata

Perry (R) je izjavio kako će zakon omogućiti američkim pravosudnim tijelima primjenjivanje Zakona za suzbijanje organiziranog kriminala na tlu SAD-a (eng. RICO). Drugim riječima, odredbe spomenutog akta će osumnjičene članove Partije privesti pravdi za kriminalne aktivnosti povezane s „koordiniranom i od države poticanom krađom američkog intelektualnog vlasništva, kibernetičkim napadima usmjerenim ka američkim sustavima, špijunažom, i međudržavnim krijumčarenjem fentanyla.“

Zakon se uvodi samo dan prije no što je Odjel za državljanstvo i emigraciju SAD-a (eng. USCIS) objavio odredbu kojom se članovi komunističkih partija i ostalih totalitarnih stranaka smatraju personom non grata na tlu SAD-a. Oba poteza signaliziraju značajan politički zaokret Sjedinjenih Država naspram totalitarizma Komunističke partije Kine.

Perry je na svojoj web stranici izjavio sljedeće: „KPK predstavlja egzistencijalnu prijetnju američkim slobodama i slobodoumlju, a Sjedinjene Države moraju usmjeriti snagu svih odjela Vlade i konfrontirati ovo zloćudno ponašanje Partije.“

„Zakon anulira suvereni imunitet Partije i omogućava da čak i lokalno zaposleno diplomatsko osoblje, eventualno uključeno u kriminalne aktivnosti, bude podložno tim [kaznama zatvora]“, izjavio je Perry tijekom prosvjeda za ljudska prava, održanog 1. listopada ispred zgrade američkog Senata.

„Moramo biti generacija koja će okončati opaku KPK“

Perry (R) je na istom prosvjedu kazao sljedeće: „Svijet je u posljednjih sto godina bio svjedokom uspona komunizma u Sovjetskom Savezu. Također smo iskusili kako zlo ugrožava slobodu. A možemo potvrditi i da se isto događa sada i ovdje.“

Također je izdvojio kako svijet dopušta KPK izbjeći odgovornost za koncentracijske logore i zastrašujući progon nad Falun Gong praktikantima te represiju nad Tibetancima i Mongolima. „Sve se to mora okončati. Cjelokupna svjetska zajednica mora prepoznati i osuditi njezinu kriminalnu aktivnost. A Sjedinjene Države moraju biti predvodnici te inicijative.“

„KPK je prezreni moralni neuspjeh. Ona je oronula. Ona je demonska. To je institucija koja podjarmljuje i porobljuje ljude nad kojima ima moć.“

„Privest ćemo ih pravdi da odgovaraju za svoja djela, i srušit ćemo njihovu vladavinu straha. Moramo biti generacija koji će konfrontirati, poraziti i okončati opaki režim Komunističke partije Kine.“