Falun Dafa Minghui.org

Slušaj više i prilagođavaj se drugima

(Minghui.org)

Kad god delim iskustvo sa praktikantima ili rešavam probleme, prilično sam nestrpljiv da iznesem svoje stavove i odbacim mišljenje druge osobe pre nego što jasno čujem šta ima da kaže ili saznam njenu nameru. Takođe imam običaj da prekidam drugu osobu pre nego što završi govoriti. 

A isto tako se odnosim i kada govorim o principima Fa. Ako praktikant insistira na njegovoj tački gledišta, raspravljam se sa njim. 

Učitelj je rekao: 

,,I koje je njihovo mentalno stanje? To je tolerancija, nepojmljivo ogromna tolerancija, sposobnost da se prihvate druga bića, sposobnost da se istinski misli iz perspektive drugih bića. To je nešto što mnogi od vas nisu postigli u svojoj kultivaciji, ali postepeno stižete i dostižete to. Kad drugi Bog predloži ideju, oni nisu nestrpljivi da je odbace, oni nisu nestrpljivi da iskažu svoje sopstvene ideje, oni ne veruju da su njihove sopstvene  ideje dobre. Oni umesto toga gledaju šta će biti krajnji rezultat pristupa koji je drugi Bog predložio. Putevi su drugačiji – svačiji put je drugačiji—i istine koje bića potvrđuju i u koje se prosvetljuju iz Fa se takođe razlikuju, ali rezultati bi mogli biti sasvim jednaki. Zbog toga oni gledaju na rezultate, i ako rezultat ideje nekog Boga može da postigne cilj, ako zaista može da ga postigne, onda će to svi oni slediti. Tako bogovi razmišljaju. Takođe, ako nešto nedostaje, oni će to bezuslovno i u tišini dopuniti, da bi stvari bile kompletnije, savršene. Tako oni rešavaju stvari. (Predavanje Fa na konferenciji II)

Obični ljudi često kažu da neko može imati dobar život učeći iz saveta drugih. Kada praktikanti dele mišljenje, oni izražavaju razumevanje na svojim nivoima i domenima, a njihove reči sadrže elemente Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. Takođe je verovatno da Učitelj koristi reči drugih praktikanata da nas prosvetli. 

Jednom sam rekao praktikantu da samo želim da budem odgovoran za tehnički aspekt projekta, pošto nisam imao vremena ni za šta drugo. Ona je odgovorila: ,,To neće uspeti. Ako te praktikant zamoli da pomogneš, to znači da to možeš da uradiš, a ti to treba da uradiš." 

Htela je da preuzmem više odgovornosti i da radim sa drugima. Nema slučajnosti u kultivaciji. Određene stvari su zaista teže za druge praktikante, a ja mogu brže da uradim stvari u poređenju sa njima. Razmislio sam o tome i pristao da to uradim. 

Razlog zbog kojeg nisam želeo da preuzmem veću odgovornost je sebičnost. Tako sam promenio stav i pokušao da udovoljim zahtevima drugih praktikanata, sve dok imam vremena i sposobnosti. Nije bilo bitno da li je to moj posao ili njegov posao, samo sam tiho radio sa drugima. 

Takođe sam sebe podsetio da više radim i manje pričam, i da ne pričam o onome što sam uradio. Znao sam da to neće biti lako postići, ali sam se trudio da idem ka tom cilju. Kada sam manje razmišljao o sebi, a više o drugima, bilo mi je lakše da završim zadatak, i osećaj je bio dobar. 

Jednog dana sam podelio svoje mišljenje sa praktikantima: ,,Praktikanti vole da čuju lepe reči i dobre stvari. Želimo da nas drugi tretiraju sa saosećanjem, i ne volimo da drugi budu 'uzvišeni'. Znam da mogu da budem 'uzvišen', a drugima se to ne sviđa. Nisam shvatao da su moje reči pomešane sa optuživanja i prigovaranjem. Nisam mogao da kontrolišem ton, ritam i intenzitet mog govora. Moj naglašeni ton i moj osećaj superiornosti vrše pritisak na druge, i mislio sam da govorim 'uzvišeno'. Optuživanja i prigovaranja su ljudske predstave, oblici kulture Komunističke partije i demonski su. Optuživanja, prigovaranja i sve vezanosti potiču od ljudskih emocija, i to su stvari koje praktikanti treba da eliminišu. S druge strane, veličina Fa je manifestacija saosećanja. Ljubazna je i sadrži Buda prirodu."

Praktikant je podelio ono što je Učitelj rekao o smirenosti: 

,,S druge strane, kad je osoba u mirnom stanju, ona je dobra, i to je zapravo pravo stanje ljudskog bića. Unutar mirnoće postoje usponi i padovi, ali ona je sasvim razumna, i u mirnoći postoji veličanstvenost, mada je ta veličanstvenost zasnovana na mirnoći." (Predavanje Fa na sastanku o komponovanju muzike

Stoga, kada komunicirate sa drugima, nije nužno dobro ako pričamo više od drugih, govorimo višim tonom ili nosimo impozantniji stav. 

Saosećanje i dostojanstvo su bolje izraženi smirenim ponašanjem. Kada govorimo s mirnim stanjem uma i mirnim tonom, lakše je objasniti uzroke, posledice i ozbiljnost nečijih postupaka koji nisu zasnovani na principima Fa. Kada ljubazno ponudimo rešenja za probleme, drugi su spremniji da prihvate sugestije. 

Bio sam veoma tvrdoglava osoba u prošlosti. I u očima mojih drugova iz razreda i kolega, bio sam pun sebe. Postao sam pronicljiv i vešt kad sam počeo da radim. 

Učitelj je rekao: 

,,Ali ta snalažljivost, posmatrano sa stanovišta univerzuma nije dobra.“ (Džuan Falun

Posle višegodišnjeg kultivisanja, lukavost je postepeno gubila oštrinu. Ako možemo da radimo sa drugima i oslobodimo se "oštrine", onda možemo da se uskladimo jedni sa drugima kada nastanu konflikti i podignemo nivo kultivacije grupe. Zar to Učitelj ne očekuje od nas?