Falun Dafa Minghui.org

Pensilvanija predstavila državnu rezoluciju protiv žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Državni senat Pensilvanije je 5. maja predstavio Rezoluciju 98. protiv žetve organa koju vrši Komunistička Partija Kine (KPK). Državni senator Vincent Hughes je primarni pokrovitelj ove rezolucije.

Rezolucija države Pennsylvania 98

Državni senator Vincent Hughes koji zastupa 7. distrikt

U nastavku donosimo tekst rezolucije:

REZOLUCIJA

Ohrabrujemo medicinsku zajednicu ovog Commonwealtha da pomogne u podizanju svijesti o neetičnim praksama transplantacije organa u Kini.

IMAJUĆI U VIDU da je Falun Gong duhovna praksa u kojoj se ključne vrijednosti Istinitost, Dobrodušnost i Tolerancija koriste u svrhu postizanja tjelesnog i duhovnog blagostanja vježbanjem i meditacijom; i

IMAJUĆI U VIDU da od jula mjeseca 1999. godine Kineska komunistička partija progoni Falun Gong praktikante, kako je to dokumentovalo Državno ministarstvo Sjedinjenih Američkih Država, Američka komisija za međunarodnu vjersku slobodu, Amnesty International, Human Rights Watch i mnoge druge vladine i organizacije treće strane; i

IMAJUĆI U VIDU da progon Falun Gong praktikanata uključuje široku upotrebu mučenja, prinudnog rada, ispiranja mozga i drugih zloupotreba u vanzakonskim logorima za preodgoj kroz prinudni rad, pritvorskim centrima i zatvorima; i

IMAJUĆI U VIDU da su zatvorenici prisiljeni na podvrgavanje medicinskim pregledima, pretrage krvi, urina i rendgenske preglede, unatoč mučenju; i

IMAJUĆI U VIDU da sistem za transplantaciju organa u Kini nije u skladu sa zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije o transparentnosti i mogućnosti praćenja puteva nabavke organa, a Narodna Republika Kina sprječava nezavisnu ili nepristrasnu inspekciju, nadzor i provjeru sistema za transplantaciju; i

IMAJUĆI U VIDU da je Narodna Republika Kina 1984. godine primjenjivala zakonsku regulativu koja dozvoljava uzimanje organa pogubljenih zatvorenika; i

IMAJUĆI U VIDU da je bivši zamjenik ministra zdravlja Huang Jiefu javno priznao da više od 90% organa za transplantaciju izvađenih iz preminulih donatora potječe od pogubljenih zatvorenika u Kini; i

IMAJUĆI U VIDU da su organi prisilno uzimani putem žetve organa od Falun Gong praktikanata u pritvorskim centrima i zatvorima nedobrovoljno i bez postojanja obrasca o svojevoljnom pristanku; i

IMAJUĆI U VIDU da se procjenjuje da je od 1999. godine više od 1 milion Falun Gong praktikanata bilo lišeno slobode i da je približno 65.000 praktikanata Falun Gonga ubijeno zbog uzimanja njihovih organa; i

IMAJUĆI U VIDU da bolnice dobivaju organe iz ovih zatvora, a da se organi dobiveni putem žetve organa zatim koriste za transplantaciju; i

IMAJUĆI U VIDU da su primatelji ovih transplantacija Kinezi ili pojedinci iz inostranstva, uključujući državljane Sjedinjenih Država; i

IMAJUĆI U VIDU da Vlada Narodne Republike Kine i dalje negira izvještaje da se mnogi organi uzimaju bez pristanka zatvorenika, ali ipak sprječava nezavisnu provjeru svog sistema transplantacije organa; i

IMAJUĆI U VIDU da je, u junu mjesecu 2001. godine, kineski doktor Wang Guoqi svjedočio pred Pododborom za međunarodne odnose Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država za međunarodne operacije i ljudska prava da bolnice rade u dosluhu s državnim sigurnosnim agencijama kako bi vadili organe iz tijela pogubljenih zatvorenika bez pismenog pristanka donatora organa i da su ove transplantacije unosan izvor prihoda; i

IMAJUĆI U VIDU da je Državno ministarstvo Sjedinjenih Američkih Država u svojim Izvještajima o stanju ljudskih prava za 2011. godinu izjavilo, „Prekomorski i domaći mediji i grupe branilaca ljudskih prava su nastavili izvještavati o slučajevima žetve organa, posebno od Falun Gong praktikanata i Ujgura“; i

IMAJUĆI U VIDU da je u maju mjesecu 2012. godine Svjetska organizacija za istragu progona Falun Gonga objavila telefonske transkripte i audio zapise razgovora vođene između tajnih istražitelja i visokih zvaničnika Kineske komunističke partije, u kojima je nekoliko zvaničnika navelo da su centralne vlasti bile svjesne ili uključene u žetvu organa od zatvorenih Falun Gong praktikanata; i

IMAJUĆI U VIDU da je dobrovoljni i informirani pristanak preduvjet za etičko doniranje organa, a međunarodne medicinske organizacije navode da zatvorenici lišeni slobode nisu u mogućnosti dati pristanak; i

IMAJUĆI U VIDU da Narodna Republika Kina nije službeno ukinula odredbe uvedene 1984. godine koje dozvoljavaju uzimanje organa od pogubljenih zatvorenika, te tako upotreba organa od pogubljenih zatvorenika ostaje legalna; i

IMAJUĆI U VIDU da su se službeno prijavljeni brojevi transplantacija u Kini trostruko povećali u cijeloj zemlji u periodu između 1999. i 2004. godine, što se podudara s početkom progona Falun Gonga; i

IMAJUĆI U VIDU da je trenutni dopredsjednik Komisije za ljudske organe i transplantaciju Državne komisije za planiranje porodice dr. Huang Jiefu tvrdio da će Kina prestati uzimati organe od pogubljenih zatvorenika 1. januara 2015. godine, no još nijedna službena agencija Narodne Republike Kine nije dala izjavu niti je Huangova tvrdnja bila potvrđena od strane nezavisnih istraživača; i

IMAJUĆI U VIDU da su kineski službenici prekvalifikovali zatvorenike osuđene na smrtnu kaznu u „obične građane“ s pravom doniranja svojih organa, iako su međunarodne medicinske organizacije posebno zabranile upotrebu organa zatvorenika za transplantaciju; i

IMAJUĆI U VIDU da je u maju mjesecu 2016. godine Huang Jiefu putem državnih medija najavio da će Kina povećati broj transplantacijskih centara sa 169 na 300 tokom sljedećih pet godina; i

IMAJUĆI U VIDU da najnovija istraživanja procjenjuju da Narodna Republika Kina svake godine vrši daleko više transplantacija organa nego što to pokazuju službeni podaci od 10.000, što je više nego bilo koja druga zemlja na svijetu, uprkos tome što ima mali broj dobrovoljnih davalaca; i

IMAJUĆI U VIDU da ažurirani dokazi procjenjuju postojanje između 30.000 i 100.000 transplantacija godišnje u Kini bez utvrđenih izvora organa; i

IMAJUĆI U VIDU da ažurirani dokazi sugerišu da je do 2001. godine do 1,5 milion Falun Gong praktikanata moglo biti ubijeno zbog uzimanja njihovih organa; i

IMAJUĆI U VIDU da je 2015. godine u godišnjem izvještaju Komisije za međunarodnu vjersku slobodu Kina ponovo navedena kao „zemlja koja izaziva posebnu zabrinutost“, zbog teških kršenja ljudskih prava i ilegalne prakse uzimanja organa navodeći: „Posebno su na meti zatočeni Falun Gong praktikanti“ ; i

IMAJUĆI U VIDU da je 2015. i 2016. godine Izvršna komisija Kongresa za Kinu osudila stalne neetičke prakse žetve organa u Kini; i

IMAJUĆI U VIDU da je u junu mjesecu 2016. godine Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država donio Rezoluciju Doma 343. izražavajući zabrinutost zbog pribavljanja organa od strane kineskih zatvorenika savjesti, uključujući i organe uzete od „velikog broja praktikanata Falun Gonga i članova drugih vjerskih i etničkih manjinskih grupa“; i

IMAJUĆI U VIDU da praksa korištenja organa od zatvorenika znači kršenje etičkih smjernica u medicini; i

IMAJUĆI U VIDU da je ubijanje zatvorenika u svrhu prodaje njihovih organa za transplantaciju neprihvatljivo kršenje temeljnog prava na život; dakle neka bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije poziva vladu Narodne Republike Kine da odmah prekine praksu prisilne žetve organa od svih zatvorenika, posebno od zatvorenih praktikanata Falun Gonga i pripadnika drugih vjerskih i etničkih manjinskih grupa; i neka dalje bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije poziva vladu Narodne Republike Kine da poveća odgovornost i transparentnost u sistemu transplantacije organa i kazni odgovorne za zlostavljanje; i neka dalje bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije poziva vladu Sjedinjenih Američkih Država da pokrene zabranu za sve obrazovne bolnice u Sjedinjenim Američkim Državama da obučavaju kineske ljekare u operacijama transplantacije sve dok Narodna Republika Kina ne omogući nezavisne, nepristrasne inspekcije svoje transplantacijske infrastrukture; i neka dalje bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije predlaže da vlada Sjedinjenih Američkih Država donese zakon koji će zabraniti građanima Sjedinjenih Američkih Država da primaju organe u inostranstvu gdje izvor organa nije transparentan i sljediv u skladu s međunarodno prihvaćenim smjernicama; i neka dalje bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije traži od vlade Sjedinjenih Američkih Država da započne potpunu i transparentnu istragu o praksi transplantacije organa u Narodnoj Republici Kini; i neka dalje bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije poziva vladu Sjedinjenih Američkih Država da zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države bilo kojim ljekarima uključenim u neetične operacije nabavke ili transplantacije organa koji koriste organe dobivene žetvom organa iz živih zatvorenika u Kini; i neka dalje bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije traži od medicinske zajednice ovog Commonwealtha da upozori pacijente da ne putuju po organe u Kinu; i neka dalje bude

RJEŠENO, da Senat Pensilvanije potiče medicinsku zajednicu ovog Commonwealtha da pomogne u podizanju svijesti o neetičnim praksama transplantacije organa u Kini; i neka dalje bude

RJEŠENO, da se kopije ove rezolucije dostave predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država i svakom članu Kongresa Pensilvanije.

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.