Falun Dafa Minghui.org

Wellington, Novi Zeland: Skup i marš pozvali na okončanje dvadesetdvogodišnjeg progona u Kini

(Minghui.org)

Praktikanti Falun Gonga na Novom Zelandu su, 6. jula, održali skup i marš u glavnom gradu Wellingtonu kako bi podizali svijest o progonu svojih kolega praktikanata koji je u Kini započeo u julu mjesecu 1999. godine.

Nekoliko je članova parlamenta, uključujući Louisu Wall i James McDowall prisustvovalo događaju. Pohvalili su uporne napore praktikanata u protekle 22 godine da razotkriju brutalnost Komunističke Partije Kine (KPK) usmjerene protiv ove miroljubive prakse.

Skup Falun Gong praktikanata u Wellingtonu, na Novom Zelandu, 6. jula 2021. godine

Marš se održao u podne i počeo je od poznate ulice Kuba i išao do parka Midland. Na odredištu ispred zgrada parlamenta govornici su govorili o popularnosti Falun Gonga i suzbijanju prakse od strane KPK u Kini, a posebno su govorili o prisilnoj žetvi organa usmjerenoj na Falun Gong praktikante.

Hrabrost je govoriti činjenice

Louisa Wall, članica parlamenta iz redova Laburističke stranke, izjavila je da je Novi Zeland demokratsko društvo u kojem praktikanti Falun Gonga mogu slobodno prakticirati svoja uvjerenja. Pored toga, oni mogu ostvariti svoje pravo na miran život.

Louisa Wall, članica parlamenta, je govorila na skupu.

Međutim, u Kini je potpuno druga priča gdje je Falun Gong ozbiljno progonjen. Zbog toga se ona željela zahvaliti svim praktikantima na njihovom naporu u protekle 22 godine da razotkrije brutalnost KPK prema ovoj grupi, posebno o prisilnoj žetvi organa. Praktikanti su odlučili istupiti i javnosti razotkriti i zločine KPK i pozvati međunarodnu zajednicu da pomogne u okončanju nemilosrdnog zločina. Stoga se ona željela zahvaliti praktikantima na njihovoj hrabrosti.

Wall je bila prvi član parlamenta na Novom Zelandu koji je otvoreno osudio žetvu organa od strane KPK. Kao članica Interparlamentarnog saveza za Kinu (IPAC), ona je kazala da će parlament Novog Zelanda posvetiti pažnju na dokaze o progonu koje su praktikanti predali međunarodnom sudu koji ukazuju na to da su Falun Gong praktikanti brutalno ugnjetavani samo zbog svog vjerovanja. Preciznije, praktikanti Falun Gonga su zarobljenici prigovora savjesti u Kini, a KPK njihove organe prodaje na međunarodnom nivou zbog ogromne dobiti.

U emisiji Radio Novog Zelanda pod nazivom Crvena Linija, Wall je kritikovala zločine KPK protiv Falun Gonga. "Na osnovu izvještaja Lord Justice Nice iz Velike Britanije, sada znamo da se prisilno vađenje organa događa kako bi se opskrbljivalo globalno svjetsko tržište na kojem ljudi traže srca, pluća, oči, kožu", primijetila je.

Kaže da bi vlada također treba donijeti nove zakone kako bi zaustavila građane Novog Zelanda da odlaze na transplantaciju organa u Kinu ili bilo koje druge zemlje koje ne mogu potvrditi integritet svoga programa donacije organa. "Populacija Ujgura, kao i populacija Falun Gonga su, obje označene i kao zarobljenici prigovora savjesti", rekla je. "Znamo da su oni robovi. Također znamo da ih koriste za žetvu organa”, dodala je. Njezin intervju za Crvenu Liniju su kasnije popratili glavni mediji na Novom Zelandu.

Ljudi slušaju

Na skupu je govorio i James McDowall, član parlamenta iz stranke ACT. Rekao je da Novi Zeland podržava slobodu vjerovanja. Zahvalio se praktikantima što su govorili o onome šta se događa u Kini. Ugnjetavanje Falun Gong praktikanata u Kini je užasno i sada je za to saznalo čitavo društvo.

James McDowall član je parlamenta stranke ACT.

McDowall je rekao da je KPK režim koji ima užasan dosje o ljudskim pravima. Rekao je da su ovakvi događaji na kojima se govori o zvjerstvima u Kini vrlo važni, jer daju šansu članovima parlamenta da saslušaju glasove birača i iznesu parlamentu njihovu zabrinutost. Uvjeravao je praktikante da ih ljudi slušaju, uključujući izabrane zvaničnike. Na kraju je poželio praktikantima svako dobro.

Podrška gledalaca

Tokom skupa ispred zgrada parlamenta, mnogi prolaznici su od praktikanata uzimali materijale. Dvije kineske djevojke su čitale materijale i razgovarale s praktikantima. U Kini nisu čuli za Falun Gong niti za njegovo ugnjetavanje i žetvu organa. Jedna im je praktikantica objasnila šta je Falun Gong i njegovi principi Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija. Rekla je da KPK već dugo zavarava ljude na temu Falun Gonga. Režim posebno kontroliše sve novinske medije kako bi prikrio svoje zločine. Pozvala je dvije djevojke da saslušaju činjenice umjesto da slijepo slijede KPK. Djevojke su se složile.

Mnogi su pješaci iskazali svoju podršku i bili zainteresovani da saznaju više o progonu. Pokazujući na transparent s natpisom "Zaustavite žetvu organa od strane KPK", jedan je prolaznik komentirao da je već upoznat sa situacijom. "KPK krši ljudska prava i čini zločine," dodao je.

Jedan je stariji gospodin marširao sa praktikantima. Rekao je da je KPK zla i da je režim želio globalno pribaviti više moći. Nada se da će više ljudi moći proniknuti kroz režimsku prevaru i odbaciti ga.

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.