Falun Dafa Minghui.org

Virginia: Državna rezolucija oštro osuđuje progon Falun Gonga u Kini

(Minghui.org)

Generalna skupština države Virginije je usvojila Rezoluciju br. 9. (H.R.9) 11. februara 2022. godine, pozivajući komunističku Kinu da odmah prestane s progonom Falun Gonga. Ova dvostranački promovisana rezolucija pod naslovom „Osuda progona Falun Gong praktikanata od strane Komunističke partije Kine” je usvojena jednoglasno rezultatom 82:0.

Rezolucija br. 9 Doma Generalne skupštine Virginije usvojena 22. februara 2022. godine.

Rezoluciju su pokrenuli republikanski delegat iz Virginije, John Avoli, i demokratska delegatkinja Kaye Kory, a kosponzorisao ju je 31 član Doma. Osim osude mučenja, prisilnog rada i žetve organa Falun Gong praktikanata od strane Komunističke partije Kine (KPK), ova je rezolucija pozvala da se javnosti razotkrije sva brutalnost KPK i odmah okončaju zločini.

„HR9 ima za cilj istaknuti ozbiljno kršenje ljudskih prava koje je počinila KPK“, objasnio je delegat Avoli tokom saslušanja održanog 8. februara. Rezolucija također pomaže stanovnicima Virginije da shvate opaki prinudni rad i žetvu organa koji se dešavaju u Kini, glavnom trgovinskom partneru Sjedinjenih Država.

Falun Gong je duhovna praksa koja podučava principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. KPK progoni ovu miroljubivu praksu od jula mjeseca 1999. godine. Američki State Department je u različitim izvještajima o progonu koji traje duže od 20 godina potvrdio da je KPK zatvarala Falun Gong praktikante u logore za prinudni rad gdje su bili prisiljeni raditi pod neljudskim uvjetima. Zapravo, takvi proizvodi prisilnog rada su široko dostupni kupcima u SAD. KPK je također vadila organe praktikanata za prodaju uz profit za potrebe operacija transplantacije organa.

Tatiana Denning, porodična ljekarka iz Virginije koja i sama prakticira Falun Gong, je svjedočila na saslušanju. „Iako se o ovome ne izvještava u velikoj mjeri, podrška građana na lokalnom nivou je vrlo jaka, u cijeloj državi“, rekla je ona. „Mi vidimo Rezoluciju 9. Doma kao izraz naše kolektivne savjesti. To će spriječiti stanovnike Virginije da postanu nesvjesni saučesnici u ubistvima nevinih ljudi. To će također pomoći u obrazovanju naših građana da kineski narod i kineska Komunistička partija nisu jedno te isto.”

Saslušanju je prisustvovala i Wang Chunjan, koja je preživjela ovaj progon. Kao i drugi Falun Gong praktikanti, i ona je imala fizičke i duhovne korist od prakticiranja ove prakse. Međutim ona je zbog svog uvjerenja bila zatvorena u logoru za prinudni rad 7 godina.

„Ona [gđa. Wang] je bila primorana da radi robovski rad 18 sati dnevno. Više od 20 drugih Falun Gong praktikanata koje je poznavala je izgubilo život zbog represije,” objasnila je dr. Denning. „Tokom pritvora također su joj uzimani uzorci krvi radi provjere kompatibilnosti tkiva za transplantaciju organa. Odnosno, vlast KPK ju je smatrala potencijalnim 'donatorom organa'."

Zločin prisilne žetve organa uzimanih Falun Gong praktikantima od strane KPK je nadaleko poznat u Virginiji. Samo 2021. godine 24 su lokalne samouprave u državi donijele slične odluke kako bi podigle svijest o ovom pitanju. Izabrani zvaničnici su bili veoma zahvalni za ove vitalne informacije dobivene od Falun Gong praktikanata, jer bez njih ne bi znali za ovaj progon – posebno za prisilnu žetvu organa, koje traje više od 20 godina.

Na sastanku Generalne skupštine održanom 25. januara 2022. godine, delegatkinja Kaye Kory je upoznala svoje kolege sa praktikantima Falun Gonga i sistemom prakticiranja. Jedan od njenih pripravnika koji je radio za nju prije četiri godine je i sam bio Falun Gong praktikant, čiji je otac umro od posljedica sistematske represije u Kini. Gđa Wang je također strašno patila, a njen muž je umro pokušavajući da je zaštiti. Jakna koju je donijela na ročište je bila ona koju je nosila tokom pritvora.

Delegat Generalne skupštine Virginije, John Avoli (drugi s desna) predstavio je Rezoluciju br. 9. Doma nekolicini Falun Gong praktikanata na Generalnoj skupštini Virginije 8. marta 2022. godine.

Delegat Avoli je rekao da je sretan što je ova rezolucija jednoglasno usvojena. Raduje se da još više ovakvih rezolucija bude usvojeno u drugim državama. Uz udružene napore američkog Kongresa i Bijele kuće, nadaju se da će represija privesti kraju.

Cijeli tekst rezolucije slijedi u nastavku, a dostupan je i online.

„Osuđujemo progon Falun Gong praktikanata od strane Komunističke partije Kine“

Pokrovitelji -- Avoli, Kory, Batten, Bulova, Campbell, R.R., Davis, Delaney, Edmunds, Fowler, Freitas, Greenhalgh, Guzman, Head, LaRock, March, McGuire, McNamara, McQuinn, Mullin, Plum, Runion, Tata, VanValkenburg, Walker, Ware, Watts, Webbert, Williams, Wilt, Wright i Wyatt

BUDUĆI DA je Falun Gong, duhovna praksa koja uključuje i meditativne "qigong" vježbe i koja je usmjerena na vrijednosti Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije, postala izuzetno popularna u Kini kasnih 1990. godina i za koju je višestrukim procjenama utvrđen broj praktikanata na više od 70 miliona; i

BUDUĆI DA je od julu mjesecu 1999. godine Kineska komunistička partija (KPK) nastojala da iskorijeni Falun Gong kroz intenzivan progon širom zemlje, i da su od tada stotine hiljada praktikanata van zakonski zatvarani u kineskim logorima za prinudni rad, pritvorskim centrima i zatvorima, gdje je fizička i psihička tortura uobičajena; i

BUDUĆI DA su međunarodni mediji i organizacije za ljudska prava dokumentovali široku upotrebu prinudnog rada zatvorenika, uključujući veliki broj praktikanata Falun Gonga, u zatvorima i logorima za prinudni rad širom Kine, a da se proizvodi tih logora često izvoze na prekomorska tržišta, uključujući Sjedinjene Američke Države. države; i

BUDUĆI DA je u junu mjesecu 2016. godine Predstavnički dom američkog Kongresa jednoglasno usvojio Rezoluciju 343., kojom se osuđuje sistematsko, od države odobrenu žetvu organa od praktikanata Falun Gonga i drugih zatvorenika prigovora savjesti u Kini; i

BUDUĆI DA je 1996. godine Falun Gong uveden u Virginiji, gdje sada postoje mnoga mjesta za dobrovoljno prakticiranje koja nude besplatne časove meditacije i vježbi, i gdje su desetine preživjelih Falun Gong praktikanata došli da žive nakon što su iskusili zatvor, mučenje, prisilni rad i medicinske testove koji se mogu koristiti za određivanje kompatibilnosti organa u Kini; i

BUDUĆI DA, kineski mediji pod državnom kontrolom unutar i izvan Kine koriste laži i klevetu kako bi dehumanizirali praktikante Falun Gonga kako bi opravdali ove brutalne oblike progona i potaknuli diskriminaciju protiv njih čak i na američkom tlu, što je dovelo do donošenja Rezolucije 304. Predstavničkog doma, koja je osudila maltretiranje, prijetnje i diskriminacija usmjerena protiv Falun Gong praktikanata u Sjedinjenim Američkim Državama; i

BUDUĆI DA, kineski logori za prinudni rad i zatvori donose ogromne iznose prihoda za kinesku vladu kroz ekstenzivni sistem robovskog rada u kojem su praktikanti Falun Gonga, pripadnici vjerskih i etničkih manjina i drugi zatvorenici prigovora savjesti rutinski prisiljavani, da pod nehumanim radnim uslovima, proizvoditi robu za izvoz u zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, u flagrantnom kršenju međunarodnih sporazuma protiv takve prakse; i

BUDUĆI DA je, uprkos maloj medijskoj propraćenosti progona Falun Gonga od strane KPK, više od 5.000 stanovnika Virginije potpisalo peticije svojim lokalnim vlastima, a u više od 20 mjesta u Virginiji usvojene povezane rezolucije u kojima se osuđuju zločini KPK protiv Falun Gonga, uključujući i praktikanata Falun Gonga u Kini korištenih za prisilnu žetvu organa i za robovskog rada; i

BUDUĆI DA su praktikanti Falun Gonga dali svoj doprinos zajednicama širom Commonwealtha, i da su svi Virginijanci solidarni sa Falun Gong praktikantima u njihovoj potrazi za slobodom vjerovanja; i

BUDUĆI DA, stanovnici Virginije moraju biti u potpunosti obaviješteni o mogućnosti da je roba dostupna u lokalnim trgovinama proizvodi sistema robovskog rada u Kini; i

BUDUĆI DA, stanovnici Virginije i medicinska zajednica u Commonwealthu također moraju biti u potpunosti informisani o rizicima putovanja u Kinu radi transplantacije organa kako bi se spriječilo da građani nesvjesno postanu saučesnici u prisilnoj žetvi organa država od praktikanata Falun Gonga i drugih zatvorenika savjest koju sponzoriše; sada, dakle, neka bude

ODLUČENO, Da Delegatski dom osude progon Falun Gong praktikanata od strane Komunističke partije Kine; i, neka bude

ODLUČENO DALJE, Da Delegatski dom oštro osuđuje zatvaranje, mučenje, robovski rad i prisilnu žetvu organa pod pokroviteljstvom države koje se koriste protiv Falun Gong praktikanata u Kini te da se zahtijeva hitan prekid progona Falun Gonga od strane Komunističke partije Kine; i, neka bude

KONAČNO ODLUČENO, da službenik Doma Delegata dostavi kopije ove rezolucije guverneru Virginije, članovima Kongresne delegacije Virginije i Ministarstvu zdravlja Virginije, zahtijevajući da dalje distribuiraju ovu rezoluciju svojim biračima kako bi mogli biti upoznati sa mišljenjem Doma Delegata po ovom pitanju.