Falun Dafa Minghui.org

Osnovni razlog za „karmu bolesti“ je nedostatak jasnog razumevanja principa Fa

(Minghui.org)

U prošlosti nisam jasno razumeo principe Fa. Imam mnogo ljudskih vezanosti, zbog čega su stare sile iskoristile moje nedostatke, a kao rezultat toga se pojavila teška „karma bolesti“.

Uz Učiteljeve savete i pomoć praktikanata, konačno sam se korigovao. Ovde iznosim ceo proces, koji može poslužiti kao upozorenje drugim praktikantima koji još uvek imaju „karmu bolesti“.

Ljudske vezanosti

Počeo sam da praktikujem Dafu jer sam verovao da može da izleči moje bolesti. Međutim, posle više od dvadeset godina kultivacije, još uvek nisam shvatao ovu fundamentalnu vezanost, a još manje sam je bio napustio. Ovu vezanost su iskoristile stare sile, zajedno sa još jednom vezanošću. Nakon što sam uhapšen i poslat u centar za ispiranje mozga, bio sam previše zabrinut zbog bolesti.

Ove vezanosti su dovele do simptoma dijareje i povraćanja. Mislio sam da je to zato što sam povremeno gledao TV. Bio sam uporan da šaljem ispravne misli cele noći i radim vežbe. Prestao sam da gledam TV i ozdravio sam za nekoliko dana. Potom nisam mnogo razmišljao o tome.

Kasnije sam otišao u kuću bivše praktikantkinje na proslavu Nove godine da je ubedim da se vrati u Dafu. Drhtao sam nakon što sam neko vreme ostao kod nje kući i odlučio sam da odem.

Dok sam odlazio, rekla mi je da sada praktikuje budizam i da je posetila skoro sve hramove u kontinentalnoj Kini i na Tajvanu. Nisam imao ispravne misli kada sam ovo čuo. Pomislio sam u sebi: „Nije ni čudo što sam osećao da mi je hladno. Ona je išla je da se pomoli. Mora biti da na njenom telu ima mnogo loših stvari i mračnih supstanci.”

Ranije sam čuo da je jedna praktikantkinja ispričala da su joj oči postale jako otečene nakon što je više od sat vremena razgovarala sa praktikantom koji se prosvetlio na zlom putu, pokušavajući da ga ubedi da se vrati Dafi. Videla je u drugoj dimenziji da se oko njih okuplja mnogo trulih demona. Rekli su joj da će, ako se bude mešala, biti ratoborni. Ovaj incident je na mene ostavio trajan utisak i uplašio me.

Te noći sam imao dijareju i povraćao. Bilo mi je veoma hladno i nisam mogao da jedem ni da spavam. Uporno sam učio Fa, slao ispravne misli i izvodio vežbe.

Sutradan, pošto sam poslao ispravne misli u 6 sati ujutro, malo sam mogao da spavam. Sanjao sam da se penjem uz veoma strmu planinu. Bio sam toliko umoran da nisam mogao dalje. Tada sam začuo glas odozdo, koji mi je rekao da se penjem gore. Kada sam konačno stigao do vrha, krenuo sam prema svojoj kući i sreo osobu koja mi je rekla da još treba da izbušim devet rupa.

Kada sam se probudio, pomislio sam da sam, pošto sam stigao na vrh planine, položio ispit. Što se tiče devet rupa, mislio sam da imam još devet testova. Stisnuo sam zube i mučio se tih nekoliko dana. Sećajući se ovoga, shvatio sam da su zapravo stare sile postavile zamku, želeći da priznam teškoće.

Pošto mi je bilo bolje, izašao sam da objašnjavam istinu i da ubeđujem ljude da napuste Komunističku partiju. Međutim, dva dana kasnije u mom telu su se pojavili neobični simptomi. Imao sam bolno i krvavo mokrenje. Nisam se prema ovome odnosio s ispravnim mislima. Mislio sam da Učitelj eliminiše karmu za mene i stalno sam zahvaljivao Učitelju u svom srcu.

Tolerisao sam ovo preko 20 sati, a onda sam zaspao i sanjao da idem kući. Preprečio mi se visok, širok zid. Upotrebio sam ruke da se popnem gore. Kada sam stigao do vrha, ponovo mi se nešto iseprečilo, ovoga puta oleandri. Video sam malu rupu na levoj strani i provukao se kroz nju. Bio sam veoma srećan kada sam se probudio, misleći da ovaj san znači da sam položio ovaj test.

Međutim, Učitelj je rekao:

„Nasuprot tome, smetnje od zlih faktora često uzimaju formu lažnih znakova koji idu uz vaše vezanosti, vaše oduševljenje zbog nečeg, vaše sklonosti ili bilo koje od vaših ostalih vezanosti. Nakon toga će te se osjećati posebno sretni i biti još i više vezani, te skrenuti u krivi smjer, i sve to misleći da vas je Učitelj vodio naprijed. To je ono što se obično dešava. Pa kako ćete tada razlikovati to dvoje? Neki ljudi tvrde da se kultiviraju po duhovnim porukama koje prime u snu. Rekao bih da su to besmislice. (smijeh) Biti vezan za znakove u snovima nije kultivacija, već prije, opasno skretanje sa puta. Dafa učenici se kultiviraju prateći knjigu Dafa i oni uzimaju Fa kao njihov standard. Bilo da si potpuno u snovima ili kakvoj god okolini to moglo biti, morate koristiti Fa kao vaš standard za mjerenje ispravnog ili neispravnog, i samo tada se nećete ugroziti smetnjama. Nikada vam nisam dao neku vrstu kultivacijske metode gdje se ne morate kultivirati već umjesto toga samo raditi što vam moja zakonska tijela kažu. To ne priznajem kao kultivaciju. Nije moguće da svaki pojedini učenik bude pored mene, te sam vas prema tome naučio da „uzmete Fa kao Učitelja.“ Imajući knjigu Fa, trebate znati kako se kultivirati.” („Fa predavanje na Međunarodnoj Fa konferenciji šireg područja New Yorka 2009., Sabrana predavanja širom sveta IX)

Pogrešno razumevanje Fa principa

Kada mi je postalo bolje, ponovo sam izašao da objašnjavam istinu i sreo sam jednu novu praktikantkinju. Upitala me je da li se karma bolesti i dalje pojavljuje kod veterana praktikanata. Zbog moje vezanosti za hvalisavost i ushićenje, rekao sam joj da je moje razumevanje Fa ono što je Učitelj rekao u „Fa-predavanje na 20. godišnjicu“:

„Ali, zašto biste toliko podnosili? Neki ljudi me pitaju zašto trpe tako oštar progon. Možda ta osoba podnosi stvari u ime mnogih života u svojoj pozadini. Životi koje ona mora da zaštiti, koje mora da spasi, su naprosto toliko ogromni i brojni. Možda je to proizvod kako njenih sopstvenih faktora, tako i faktora bića koje treba da spasi; količina karme, ili broj faktora iz prošlosti, koje ona podnosi, takođe bi mogli biti znatni; takođe bi mogli postojati nagomilani, stari dugovi koje ona ne može da namiri, kao i dugotrajna zlovolja, koja se uopšte ne može promeniti—što se može namiriti samo u zamenu za njen sopstveni život. Zbog ovog su stvari u progonu tako preterano komplikovane."

Zanemario sam reči „možda” i „takođe” koje je Učitelj upotrebio. Čak sam zanemario potonju rečenicu Učitelja:

„Stare sile su učinile neke stvari, ali usred njihovih smetnji Učitelj je preokrenuo stvar na našu stranu. Šta god da je slučaj, Učitelj ima svoje sopstvene standarde, i stare sile moraju platiti za sve što čine.” („Fa-predavanje na 20. godišnjicu“ iz Sabrana predavanja širom sveta XI)

Dugo vremena je u mom kraju postojala jedna neobična pojava: neki stariji praktikanti su istrajavali u objašnjavanju istine licem u lice svakog dana i spasili su veliki broj ljudi. Međutim, oni su nastavili da doživljavaju karmu bolesti tokom dužeg vremenskog perioda. Svi su bili zbunjeni.

Sreo sam jednu stariju praktikantkinju i razgovarao sam o tome sa njom. Rekla je da pošto smo spasili previše živih bića, moramo da nosimo njihovu karmu. Poverovao sam joj. Kada sam pročitao gore pomenuti Fa iz „Fa-predavanje na 20. godišnjicu“, bio sam još više ubeđen. Širio sam ovo „prosvetljenje“ među drugim praktikantima, zbog čega su se mnogi praktikanti u mom kraju prosvetlili na isti način i trpeli su karmu bolesti.

Nakon što sam izrekao ovo razumevanje tom novom praktikantu, te noći sam imao karmu bolesti, i bilo je gore nego ranije.

Sledećeg popodneva posetila me je praktikantkinja i videla da mi nije dobro. Pitala me je šta se dogodilo. Rekao sam joj da je to karma bolesti. Ona je to odmah negirala, rekavši mi da su stare sile te koje progone. Dodao sam da je to zato što se nisam dobro poneo kada sam bio na sesiji ispiranja mozga, što je dovelo do toga da se ova teškoća pojača. Ona je to ponovo negirala, rekavši da je Učitelj spomenuo da su stare sile te koje će povećati teškoću, a ne Učitelj.

Zatim sam joj rekao u šta sam se prosvetlio iz „Fa-predavanje na 20. godišnjicu“. Ona je predložila da odmah proučimo taj paragraf i istakla da ovaj Fa citiram van konteksta. Tog dana smo mnogo razgovarali i raspravljali o tome kako da se umirimo i učimo Fa, kao i kako da negiramo aranžmane starih sila.

Odlučio sam da se umirim i učim Fa s ciljem da se korigujem. Baš kad sam hteo da se korigujem, stare sile su pojačale progon na mene. Za kratko vreme mi je postalo izuzetno hladno i nisam to mogao da podnesem. Koristio sam metod običnih ljudi da držim noge u toploj vodi i pokrijem se ćebetom da se ugrejem. Ove metode nisu rešile problem u drugim dimenzijama. Nisam mogao da jedem ni da pijem i stalno sam povraćao.

Nisam imao snage i nisam mogao da čitam Fa. Moja porodica mi je čitala Fa i puštala mi snimke predavanja Učitelja, ali ja ništa nisam mogao da shvatim. Sasvim bez izbora, rekao sam: „Stavljam sve u ruke Učitelja.“

Kada više nisam mogao da izdržim, pozvao sam praktikantkinju, skoro u 22 sata. Kada je čula šta se dešava sa mnom, zamolila je dva druga praktikanta da dođu. Bilo je 23 sata kada su stigli.

Moja glavna svest je bila veoma slaba kada su mi predložili da pročitam „Objašnjavanje Fa“. Nakon što sam to sa velikim trudom pročitao, pitali su me šta sam shvatio. Rekao sam da je zlo iskoristilo moje nedostatke i ispričao sam im kako ja razumem ceo ovaj progon.

Tokom interakcije, nisu me kritikovali niti nametali bilo kakva mišljenja. Umesto toga, razgovarali su o tome kako će se prosvetliti i tretirati ovu situaciju u skladu sa Fa.

Jedan praktikant je istakao da misao o „predati sve u ruke Učitelja“ izgleda ispravno, ali je zapravo pogrešna jer je Učitelj rekao da „učenici ne smeju otići dok se Fa-ispravljanje ne završi“ ([„Učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja“ iz Bitno za dalje napredovanje II).

Ovo je Učiteljev aranžman. Učitelj nije organizovao odlazak učenika tokom perioda Fa-ispravljanja. Bio je to šok za mene, pošto su se moje misli slagale sa aranžmanima starih sila.

Učitelj je rekao:

„Objašnjavanje činjenica u ovom trenutku u velikoj meri traži ljudstvo, i da bi se spasila živa bića, potrebno je učešće više ljudi. Više ljudi treba da bude uključeno u razne projekte koji imaju za cilj da okončaju progon od strane zla. U ovom svetlu, onda, puno snage se gubi kad je jedna osoba manje, i puno snage se dobija kad je tu jedan par ruku više. Ne bih nikog da ostavim iza, niti bih da ih izgubim, ili dam da prerano odu. Za učenike Dafe više ne postoji pitanje dostizanja Ispunjenja. Međutim, kad biste prerano otišli, to bi podrilo ono što učenici Dafe nastoje da postignu, i bilo bi isto što i dopustiti starim silama da iskoriste vaše nedostatke. Ovo je vreme kad nam je ljudstvo zaista potrebno. Ne dajte da se desi ta vrsta gubitka. Voleo bih da vidim kako svi daju sve od sebe da čine dobro, kako imaju bujne ispravne misli, i da izbegnem bilo kakve gubitke.” („Objašnjavanje Fa na Menhetnu“ iz Predavanje Fa na konferenciji X.)

Tokom interakcije, moja glavna svest je postepeno jačala i postao sam bistriji. Deljenje iskustava je završeno u 2 sata posle ponoći.

Mogao sam da sednem sledećeg dana i učim Fa. Ovog puta, zaista sam mogao da se umirim dok učim Fa. Sada svakodnevno čitam Džuan Faluna i druga predavanja. Zahtevam od sebe da pazim umesto da brzo čitam.

U početku je bilo velikih smetnji jer su se u mojoj glavi pojavile psovke i pesme KPK. Poslao sam ispravne misli da ih eliminišem i nastavio da učim Fa. Smetnje su se smanjile nakon nekoliko dana. Smetnja je takođe bila jaka dok sam radio vežbe. Kad god mi je bilo teško da nastavim, zvao sam Učitelja da me ojača, i Učiteljevo učenje mi je padalo na pamet:

„Veliki prosvijetljeni ne boji se teškoća
Iskovavši neslomljivu volju
Bez vezanosti za življenje ili umiranje
On hoda stazom Fa - Ispravljanja
sigurno i uravnoteženo.“ („Ispravne misli i ispravna djela“, Hong Yin 2)

Mogao sam da osetim bezgraničnu moć Učiteljevog Fa.

Tada sam prevazišao ovu teškoću i povratio svoje normalno stanje kultivacije, radeći tri stvari. Podsećajući se na ceo ovaj proces, razumem da je glavni razlog za progon bilo nedovoljno razumevanje Fa principa; priznao sam aranžmane starih sila tako što sam trpeo teškoće.

Predlažem da kada praktikanti pomažu drugim praktikantima da prevaziđu karmu bolesti, oni takođe moraju da im pomognu da isprave svoje razumevanje Fa principa. Ako im Fa principi nisu jasni, njihova moć je ograničena ili čak potisnuta kada šalju ispravne misli.

Da bi se prevazišla ova lažna „karma bolesti“, čovek mora da nastavi da uči Fa, da eliminiše misli koje nisu ispravne i da se ispravi. Mogao sam da prevaziđem ovo jer su me drugi praktikanti podsetili da ozbiljno pronađem sve misli koje nisu u skladu sa Fa. Sve pogrešne ideje koje nije lako prozreti moraju biti eliminisane.

Na kraju, želeo bih da podelim reči Učitelja:

„Tokom ovog perioda Fa-ispravljanja, posebno, karma učenika Dafe više nije pitanje. Morate svesno i jasno raspoznati progon od strane zlih bića. Ona zaista čine loše stvari. Najbolje je da učenici Dafe ispravno hodaju svojim putem, i ne dopuste zlu da ugrabi bilo koje opravdanje da vas progoni.” (Turneja predavanja Fa po Severnoj Americi)