Falun Dafa Minghui.org

Uklanjanje ograničenja koja nameće „Logičko razmišljanje“

(Minghui.org)

Obrazovan sam i pohađao sam sveučilište, pa sam smatrao da je logično razmišljanje jedna od mojih jačih strana. Smatram da su moji članci razumni i dobro argumentirani. Ovo bi trebala biti dobra stvar, jer su moje misli jasne, ali to je također nedostatak.

Ponekad kada učim Fa, misli o nevjerici, proturječne misli, itd., isplivaju na površinu. Ispitao sam sebe i shvatio da su, osim misaone karme, predodžbi ili vezanosti, ove misli uzrokovane mojim tvrdoglavim, logičnim razmišljanjem.

Nešto od Fa koji je Učitelj podučavao, zahtijeva način razmišljanja koji nadilazi normalnu ljudsku logiku. Dakle, kad se ono što kaže Učitelj ne podudara s mojim ljudskim predodžbama ili „logičkim razmišljanjem“, ja imam mnogo pitanja.

Studirajući Fa, shvatio sam da su ljudski način logičnog razmišljanja stvorili Bogovi, kako bismo mogli rasuđivati i razmišljati o stvarima koje se događaju u ljudskoj dimenziji.

To ne funkcionira za stvari koje nadilaze ovu dimenziju. Na primjer, jedan plus jedan jednako je dva u našoj dimenziji, ali to možda nije točno u drugoj, višoj dimenziji. Zapravo, logičan način razmišljanja o kvantnoj mehanici, topologiji, itd., malo je previše za ljudski mozak da bi to mogao obraditi, jer je normalan ljudski način razmišljanja obično vrlo direktan. Ali u drugoj dimenziji, logika i stvari mogu biti višedimenzionalne.

Sadržaj nekih Učiteljevih predavanja može pripadati tim višedimenzionalnim područjima ili čak višim područjima. U tom slučaju, kako možemo koristiti ljudski način „logičnog razmišljanja“ da bismo u potpunosti razumjeli njegova učenja?

Nadalje, tijekom ispiranja mozga kojeg provodi KPK (Komunistička partija Kine), neki su se praktikanti zbunili jer su se loši ljudi koristili uvrnutom logikom, krilaticama KPK i uzimali isječke iz Učiteljevih predavanja da bi podržali njihovo „logično razmišljanje“ kako bi im isprali mozak. Natjerali su praktikante da preispitaju ono što je Učitelj rekao i došli su do iskrivljenog razumijevanja te prestali s kultivacijom.

Duboko sam razmišljao o ovome. Sada, kada učim Fa, pobrinem se da eliminiram svoje ljudsko, logično razmišljanje koje se sukobljava s Fa. Osjećam da su takva pitanja nevjerice ili sukoba s Fa jako oslabila.

Učitelj je rekao:

„Ovaj proces je služio da nauči ljude kakav režim razmišljanja da koriste, koju strukturu misli da oforme, kako da razmišljaju o stvarima s kojima se susreću, i koje načine razmišljanja da koriste da promisle o stvarima.“ („Šta je učenik Dafe,“ Predavanje Fa na konferenciji XI)

Učitelj je također rekao:

„Ljudski jezik je ograničen, i predavanje Fa držeći se ljudske misli čini nemogućim da se artikuliše Fa izrazima koji obuhvataju ideje i razmišljanje koje uključuje sve aspekte i principe svih nivoa.“ („Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa konferenciji Zapada SAD,“ Predavanje Fa na konferenciji VII)

Učitelj je također rekao:

„Cilj formiranja Tri domena u davnim vremenima je bio da budu iskorišćena u Fa–ispravljanju u ovoj fazi. I ko će biti živa bića u Tri domena, kakva će biti bića ovde, i kakva bića i koji vidovi postojanja za bića će nadalje biti potrebni—što uključuje načine razmišljanja bića, kako se ponašaju, njihove kulture, itd.—sve ove stvari je trebalo da se uobliče tokom istorije.“ („Predavanje Fa na Fa-konferenciji zapada SAD 2004.“ Predavanje Fa na konferenciji V)

Učitelj je također rekao:

„Vaše mišljenje u tom času neće imati ovaj ljudski način razmišljanja ili strukturu, to jest, misaona struktura vašeg potpuno kultivisanog dela će biti oblikovana u skladu sa najboljim standardom za jednog Boga. Tako, način razmišljanja neće biti mišljenje na niskom nivou, ali ćete znati sve na nižim nivoima.“ („Predavanje Fa na konferenciji u Vankuveru, u Kanadi, 2003“ Predavanje Fa na konferenciji II)

Ovo je moje razumijevanje na mojoj trenutnoj razini kultivacije. Molim vas da me ljubazno ispravite, ako nešto nije u skladu s Fa.