Falun Dafa Minghui.org

Dijalozi s božanstvima sa planina (2. deo)

(Minghui.org)

(Nastavak 1. dela)

Tokom razgovora, božanstvo je reklo: "Vi [praktikanti] još uvek imate različite ljudske predstave i misli koje vam odvlače pažnju." Bilo je i drugih opaski koje ukazuju na to da taoisti u planinama gledaju s visine na učenike Dafe. Znatiželjan koje su to vezanosti koje Dafa učenici imaju, a preko kojih ovi taoisti ne mogu da pređu, dobio sam misao i nadu da će mi on dati spisak tih vezanosti.

Tada sam ugledao list papira na kome su bili izlistani komentari. Umesto od jednog taoiste, spisak je zapravo došao od nekoliko taoista. U stvari, mi praktikanti Dafe smo već svesni ovih ljudskih predstava. One uključuju ljubomoru, borbenost, požudu, hvalisavost, vezanost za raditi stvari, vezanost za sebe, prikrivanje nedostataka, lošu narav, vezanost za udobnost, zameranje i druge.

Nakon toga sam ugledao pet taoista koji su se kultivisali hiljadama godina. Najduže se kultivisao jedan odeven u ljubičastu Tao haljinu sa sedom kosom i bradom - 6.700 godina; najkraće se kultivisao jedan od više od 1.000 godina.

Razgovarali smo o nekoliko pitanja koja su oni zapazili.

O osećanjima

Jedan od njih je rekao: „Neki od vaših ljudi [praktikanata] ne umeju da se kultivišu i samo se glupiraju. Oni znaju da je Dafa dobra i ne žele da odu. Ali oni ne žele da se odreknu ljudskih predstava. Кada uzmu knjige Dafe da čitaju, znaju da su kultivatori. Ali nakon što spuste knjige, oni postanu kakvi su ranije bili, sa malo promena. " Drugi je dodao: „Vi praktikanti imate previše osećanja prema svojoj deci, supružnicima, roditeljima, unucima i drugima koji vam znače. Sa tako snažnim osećanjima, teško je nadići [ljudski svet].“

Odgovorio sam: „Što se tiče osećanja kultivatora koje ste pomenuli, zaista postoje područja koja nismo dobro obradili i gde moramo više da se potrudimo.“

Učitelj Dafe nas ovako uči:

„Ona prožimaju kosti i ćelije svakog živog bića. Može da prožme svako živo biće ili predmet, ako je ono unutar Tri domena. Drugim rečima, vi ste uronjeni u osećanja. Svako na koga osećanja ne utiču je izuzetan. Ovo je moguće samo kultivatorima. Ali čak i za kultivatora, tek kad shvati neki princip u kultivaciji, deo njega koji se uzdigao odlazi izvan Tri domena, pa na taj deo neće uticati osećanja. Znači da ste vi uronjeni u osećanja i bićete pod njihovim uticajem sve dok se ne kultivišete do tih visina, i još uvek se nalazite na ovoj ljudskoj ravni. Učenici Dafe mogu da drže emocije pod kontrolom koristeći razum; ali ne može se u potpunosti biti van njihovog uticaja. Samo možete biti razumni povodom njih. Samo onaj vaš deo koji je završio kultivaciju će se odvojiti od njih." („Fa predavanje u Vašingtonu 2018.“ )

Emocije prožimaju tri domena. Dakle, sva živa bića u tri domena ih imaju, a jedina razlika je gustina istih. „Praktikanti Dafe koji se kultivišu unutar ljudskog domena zaista imaju emocije. A neki imaju ozbiljnije probleme od drugih. Moramo obratiti pažnju na ovo pitanje – ukloniti vezanosti kultivacijom i postepeno dostići saosećanje,“ objasnio sam.

Nebeske tajne

Tokom dijaloga razgovarali smo o pitanju nebeskih tajni. Dafa sadrži nebeske tajne, pa tako ih sadrži i razmena iskustava među učenicima Dafe. Božanstva obraćaju pažnju na učenike Dafe i takođe su svesna nebeskih tajni. Ipak, za njih je to i dalje zagonetno.

S jedne strane, zadivljeni su koliko se brzo učenici Dafe kultivišu. S druge strane, oni usput dobro paze na stvari vezane za Dafu. Oni se fokusiraju na učenike Dafe kojima je nebesko oko otvoreno, vide čuvare Zakona koji okružuju učenike Dafe, sagledavaju misaoni proces učenika Dafa i vide Fa konferencije za razmenu iskustava učenika. Oni takođe obraćaju pažnju na sve na ovom svetu u vezi sa učenicima Dafe, uključujući praktikante koji rade u medijima, nastupe Shen Yun, kao i predavanja Učitelja Dafe poslednjih godina.

Sada shvatam da mnoga bića obraćaju pažnju na učenike Dafe, od neba do zemlje, bezbroj njih.

Učitelj je jednom pomenuo ovo na Fa konferenciji:

„U ovom času, u prostoru u kom se održava ova konferencija, u vazduhu ovde, na vrlo gustom, ekstremno mikrokosmičkom nivou, postoje oči na svakoj pojedinoj čestici—oči koje vire iz velikih daljina, posmatraju konferencijsku salu, slušaju me dok pričam, motre na vaše misli i slušaju vaše reči. Nešto tako važno se odvija ovde u ljudskom društvu, nešto što utiče na živote kosmosa. Samo pomislite koliko vas bogova netremice posmatra! Kod svake pojedine misli ili ideje, pre nego što se stvori u vašem umu—pa čak i času dok se stvara—oni već znaju šta hoćete da iskažete. Ponekad se zbilja pitam: kako neki praktikanti mogu biti toliko razočarenje? Zašto su još uvek takvi iako su dobili Fa?" („Fa predavanje na Svetski dan Falun Dafe“)

Sada vidim da su ti taoisti već naučili neke nebeske tajne. Putem Fa konferencija, oni su čuli više tajni. POsmatrajući učenike Dafe, oni takođe potvrđuju ove nebeske tajne.

Učitelj je rekao:

„Do 20. jula, 1999 ja sam već gurnuo sve učenike od pre 20. jula na njihove pozicije—gurnuo sam vas na vaše najviše pozicije.“ (Turneja predavanja Fa po Severnoj Americi)

Učitelj je takođe rekao:

„I koja je to pozicija? Ona s koje ste došli, bez obzira koja je to visina; za kratko vreme ćete biti pogurani na vašu poziciju.“ („ Fa predavanje na Fa-konferenciji šireg područja Njujorka 2013“)

Pre nego što je progon počeo 20. jula 1999. godine, neki praktikanti Dafe videli su kako im se na licu pojavljuje veliko oko sa bezbroj malih očiju unutra. Neki praktikanti su videli Falun (točak Zakona) kako izlazi iz njihovih usta dok čitaju Fa. Neki praktikanti su čak videli svoja zlatna tela, videli su sporedne duše itd.

Ovim taoistima takođe je poznata komunikacija između praktikanata Dafe, ponekad čak i unapred, jer su mogli da sagledaju proces formiranja njihovih misli. Кad se praktikanti okupe kako bi međusobno razgovarali, teme o kojima razgovaraju su specifične i njihov jezik je skroman. Taoistima je ovo bilo zanimljivo.

Učitelj je spomenuo u svom učenju:

„Znate, oni hiljadugodišnji kultivatori, kad nauče malo istine, oni je čuvaju za sebe. Oni će je čuvati stotinama, pa i hiljadu godina, ne saopštavajući drugima (Publika se smeje): „Ako neko želi da dobije ovo malo znanja koje imam, moraće nešto da da u zamenu!“ A vi, narode: „Bla, bla, bla...“ Sve ispričate. (Učitelj se smeje) Ništa ne čuvate za sebe. (Publika se smeje)” (Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD)

Čak i da ako su taoisti čuli neke nebeske tajne, oni bi ipak mogli biti skeptični ili zbunjeni. Na primer, kada smo 2015. podnosili krivične prijave protiv bivšeg lidera Кomunističke partije Кine (КPК) Đijang Cemina zbog progona Falun Gonga, učenici Dafe slali su snažne ispravne misli da eliminišu smetnje zla. Dok smo neki praktikanti i ja slali ispravne misli, videli smo da smo potpisali savez sa Učiteljem da „čuvamo mir u našem području“. Naša oblast je posle toga zaista bila relativno stabilna. Nisam ovo pričao drugima jer bi zasluga trebalo da pripadne Dafi i Učitelju, a ne nama. U stvari, da stvari nisu išle dobro, to bi bila odgovornost nas, učenika Dafe.

Taoisti su sumnjali da li naše ispravne misli zaista mogu imati dejstvo potčinjavanja zla?

Odgovorio sam da je Učitelj rekao: „ Ispravne misli učenika Dafe su moćne “ (Bitno za dalje napredovanje II). Božanska moć Bude Fa čisti svet od prljavštine i ološa. Učenici Dafe kojima je otvoreno nebesko oko mogli su da vide samo deo prizora. Ono što su taoisti videli takođe je deo prizora. Niko ne može da vidi pravi prizor. Učitelj Dafe ispravlja sve od mikrokosmičkih nivoa. I on prilagođava sve u kosmosu da ih „pobedi u njihovoj igri“. Ono što Učitelj Dafe želi je najbolje, savršenstvo.

Što se tiče nedoumica i zbunjenosti taoista, Učitelj Dafe je ovo već pomenuo,

„Takođe, kad bi Fa-principe bilo teško [shvatiti], onda bi samo božanska bića mogla da ih pojme, i samo bi ona bila spašena. Kako bi onda životi na nižoj ravni imali dovoljno mudrosti da dođu do njega? U Fa koji se ovaj put predaje nema misterija. Zato se kaže da on ima “jednostavne istine,” jer principi Fa su jednostavni i jasni. “Jednostavne istine i jednostavne reči ”—što znači da su izrečene reči jednostavne koliko mogu biti, najjednostavnije i najdirektnije. Zato ga bića na nižoj ravni shvataju, ali ja sam zapravo ostavio u čudu mnoga bića na višim ravnima. Oni se pitaju kako ovaj Fa može biti tako jednostavan i direktan, i rezultat je da u njega ne veruju. Oni se zapravo pitaju kako je ovo moguće. On je zaista toliko očigledan, jednostavan i direktan. Samo neko ko ga zbilja uči i kultiviše se po njemu, može sagledati njegove više istine. Zbog toga je, kao što sam rekao, iako u njemu nema misterije, zapravo zbunio bića na višim ravnima. To je ideja." („Fa predavanje na Svetski dan Falun Dafe“)

Prilike za spasavanje živih bića

Učitelj predaje Fa kosmosa, a njegovi učenici se kultivišu sledeći ga. To jest, mi učenici Dafe imamo misiju da pomažemo Učitelju u ispravljanju Fa i spasavamo živa bića.

Učitelj je takođe rekao:

„Tako je, spašavanje ljudi u religijama je planirano da bude poslednje, da bude urađeno u narednoj fazi. Neki ljudi su rekli: "Zašto su učenici Dafe tako posebni, još više nego oni u religijama? Zašto najpre nisi spasio druge i učinio ih učenicima Dafe, već umesto toga sada spašavaš te ljude i pretvaraš ih u učenike Dafe?" Kad ljudska bića gledaju na ljude ona vide samo ovaj jedan život. Ali zapravo, među ljudima koji su danas ovde, mnogi su u istoriji bili prva grupa učenika velikih, ispravnih religija istoka i zapada–ljudi koji su lično slušali Šakjamunija i Isusa kako predaju Zakon. Učenici Dafe su pravi vernici s postojanom i ispravnom verom. (Aplauz) U istoriji poznati sveci, sveštenici, taoisti i hrišćani su ovde među učenicima Dafe. (Aplauz)” (Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa konferenciji Zapada SAD, Predavanje na konferenciji VII)

Mnoge poznate ličnosti u istoriji su među učenicima Dafe. Znam da su neki praktikanti bili rani učenici Šakjamunija i Isusa, uključujući Mahakasjapu, Anandu, Uppalavannu, Petra i Mojsija. Takođe znam da su neki praktikanti bili japanski princ Shotoku, Chiiono i drugi. Naravno, taoisti znaju da su Šakjamuni, Laoce, Isus, Кonfučije i drugi među učenicima Dafe.

Tokom komunikacije sa tim taoistima, naslutio sam da dok Fa bude ispravljao ljudski svet, njihovo odredište i njihov izbor takođe će biti nešto što će se trebati razrešiti.

(Nastaviće se)

Napomena urednika: Ovaj članak samo predstavlja autorovo trenutno razumevanje namenjeno deljenju među praktičarima kako bismo mogli da se „uporedimo jedni s drugima u učenju, u kultivaciji“. („Solidna kultivacija“, Hong Yin)